Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

Atzinības krusts dr. Manfredam fon Betiheram

Arhīvists un vēsturnieks dr. Manfreds fon Betihers par īpašiem nopelniem Latvijas valsts labā saņem augstāko apbalvojumu.

Sirsnīgi sveicam arhīvistu un vēsturnieku dr. Manfredu fon Betiheru (Manfred von Boetticher), kurš šā gada 18. novembrī Rīgas pilī saņēma Atzinības krustu no Latvijas valsts prezidenta Edgara Rinkēviča.  

Dr. Manfreds fon Betihers ir studējis vēsturi, krievu un latīņu valodu Getingenes Universitātē un pēc doktorantūras pabeigšanas kļuva par valsts galvenā arhīva vadītāju Hannoverē, kur strādāja līdz 2013. gadam. Doktors fon Betihers sagatavojis vairākas publikācijas par Lejassaksijas vēsturi, ir bijis arhivārs Baltijas bruņinieku apvienībā un vairākkārt viesojies Rīgā kā Vācijas Akadēmiskās Apmaiņas dienesta vieslektors.

Latvijā dr. fon Betihera darbībai bijusi liela nozīme paleogrāfijas disciplīnas attīstībā – 2018. gadā kopā ar Latvijas Valsts arhīva darbiniekiem viņš sagatavojis un izdevis grāmatu “Palīglīdzeklis Latvijas arhīvu un bibliotēku 16. gadsimta – 20. gadsimta sākuma vācu rokrakstu paleogrāfijā” (Hilfsmittel zur Paläographie deutscher Handschriften vom 16. Jahrhundert bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts in Archiven und Bibliotheken Lettlands). Tāpat dr. Betihers nepagurstoši piedāvā interesentiem lekciju kursus paleogrāfijā. Nu jau aizvadīti deviņi kursu cikli. Paralēli vēsturnieka un arhivāra darbam dr. Manfreds fon Betihers ir arī latviešu–vācbaltiešu centra Domus Rigensis  līdzpriekšsēdētājs.

Vēlreiz sirsnīgi sveicam un priecājamies!