Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

Demokrātija pavasarī:  POP-UP jaunumi

Apjomīgais LVS projekts “Demokrātisko kompetenču inkubators” aktīvi rit savu gaitu un pavasarī visās iesaistītajās pilsētās — Liepājā, Dobelē, Kandavā un Ventspilī — piedāvā interesantus pasākumus ne tikai projekta dalībniekiem, bet arī plašākai auditorijai.

[Deutsche Version siehe unten]

Visas četras projekta “Demokrātisko kompetenču inkubators” pilsētas — Ventspils, Dobele, Kandava un Liepāja — šopavasar piedāvā jaudīgu programmu mazaizsargātajiem iedzīvotājiem. Brīvā POP-UP formātā, sarunājoties un kopīgi daloties ar pirmajiem soļiem vai jau daudzgadēju pieredzi pilsoniskajā aktivitātē, no marta līdz maijam norisinās pasākumu cikls “Izgaršo demokrātiju”. 

Pirmais pavasara kopsaiets 21. martā vienoja dalībniekus ar moto “Mēs — Dobelei!”. Otrais POP-UP “Es to varu” norisinājās 24. martā Ventspilī, kur kopīgi ar goda viesiem — dzejnieci Maiju Laukmani un aktieri Kasparu Pūci — dalībnieki apsprieda, ko mēs, Latvijas pilsoņi, varam vai nevaram, drīkstam darīt un ko vajag darīt savā reģionā.

Aprīlī notika trīs kolorīti POP-UP pasākumi: 22. aprīlī pēc talkošanas Kandavā norisinājās festivāls “No darbiem līdz baltajiem galdautiem: par draudzību, par atjaunošanos, par mazākumtautību aktivitāti!” kopā ar Kandavas tautību apvienību “Varavīksne”. 23. aprīlī Dobelē vietējie iedzīvotāji tika aicināti uz rīta talku un kopā būšanu “Es — Tu un vide ap mums!”, sakopjot veco parka teritoriju, savukārt 26. aprīlī Liepājā omulīgajā folkloras namā “Namīns” notika demokrātijas darbnīca “Par sklandrauša tiesībām TAPT!” kopīgi ar Vācu biedrību Liepājā un Jūrkalnes tautas nama etnogrāfisko ansambli “Maģie suiti”. Un pavisam drīz, 2. maijā, Puzes kultūras namā norisināsies svinīgs POP-UP valsts svētku noskaņās ar nosaukumu “Balts galdauts — goda lieta!”. 

Lūk, cik atraktīvi un aktīvi darbojas “Demokrātisko kompetenču inkubators”! Kopīgiem spēkiem visās projekta pilsētās tika radīts labs ietvars gan valsts svētkiem maijā, gan Demokrātijas nedēļai, kas kļuvusi par jauno Latvijas tradīciju.  Projekta “Demokrātisko kompetenču inkubators” pavasara aktivitātes “POP-UP Izgaršo demokrātiju” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Īstenotājs: Latvijas Vācu savienība.


Demokratie im Frühling: POP-UP Aktuell

Das umfangreiche VDL-Projekt „Inkubator für demokratische Kompetenzen“ ist weiterhin aktiv und bietet im Frühjahr in allen teilnehmenden Städten – Liepaja, Dobele, Kandava und Ventspils – interessante Veranstaltungen nicht nur für die Projektteilnehmer, sondern auch für ein breiteres Publikum.

Alle vier Städte des Projekts „Inkubator für demokratische Kompetenzen“ – Ventspils, Dobele, Kandava und Liepāja – bieten diesen Frühling ein leistungsstarkes Programm für gefährdete Bevölkerungsgruppen an. Im POP-UP Format, in dem man gemeinsam die ersten Schritte sowie langjährige Erfahrungen im bürgerschaftlichen Engagement teilt und austauscht, findet von März bis Mai die kostenlose Veranstaltungsreihe „Demokratie probieren“ statt.

Das erste Frühjahrstreffen am 21. März brachte die Teilnehmer unter dem Motto „Wir – für Dobele!“ zusammen. Das zweite POP-UP Treffen „Ich kann es!“ fand am 24. März in Ventspils statt, wo die Teilnehmer zusammen mit den Ehrengästen – der Schriftstellerin  Maija Laukmane und dem Schauspieler Kaspars Pūce – darüber diskutierten, was wir, Bürger Lettlands, tun können, was wir nicht tun können, was wir tun dürfen und was wir in unserer Region tun sollten.

Im April wurden drei bunte POP-UP Veranstaltungen organisiert. Am 22. April, nach dem Frühjahrsputz in Kandava, fand das Festival „Nach der Arbeit zu weißen Tischdecken: für Freundschaft, für Erneuerung, für die Tätigkeit nationaler Minderheiten“ zusammen mit der Union der Nationalitäten „Regenbogen“ Kandava statt. Am 23. April wurden Einwohnerinnen und Einwohner von Dobele zur morgendlichen Aufräumaktion „Ich – Du und die Umwelt um uns herum!“ eingeladen, um eine alte Parkanlage aufzuräumen. Und am 26. April wurde der Demokratie-Workshop „TAPT: Über die Rechte von Sklandrausis!“ zusammen mit dem „Deutschen Verein Liepāja“ und dem „ethnografischen Ensemble des Volkshauses “Magische Anzüge” Jūrkalne“ im gemütlichen Folklorehaus „Namīns“ in Liepaja durchgeführt. Und ganz in Kürze, am 2. Mai  findet im Geiste des Nationalfeiertags eine festliche POP-UP Veranstaltung unter dem Titel „Weiße Tischdecke ist Ehrensache!“ im Kulturhaus Puze statt.

So attraktiv und aktiv funktioniert der „Inkubator für demokratische Kompetenzen“! Durch gemeinsame Bemühungen wurde eine gute Basis für nationale Feiertage am 1. und 4. Mai sowie für die Woche der Demokratie, die bereits zu einer neuen lettischen Tradition geworden ist, in allen Städten des Projekts aufgebaut. Die POP-UP Frühlingsveranstaltungen „Demokratie probieren“ im Rahmen des Projekts „Inkubator für demokratische Kompetenzen“ werden von Island, Liechtenstein und Norwegen aus dem Förderprogramm des EWR sowie aus dem norwegischen Förderprogramm „Aktiver Bürgerfonds“ finanziert.