Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

Demokrātisko kompetenču inkubators 2021–2023 finišē Liepājā 

Rudenī ar pasākumu Liepājā noslēdzās trīs gadus ilgušais projekts “Demokrātijas kompetenču inkubators”. Projekta komanda atskatījās un izvērtēja paveikto. Iespaidos dalās Valters Kalvis Vitte.

2023. gada 20. oktobrī Liepājā norisinājās izziņas un aktivitāšu pasākums “Inkubatora noslēguma POP UP: secinājumi un nākotne: viss pašu rokās!”.

Pasākumā piedalījās ne tikai Liepājas projekta dalībnieki un interesenti, bet arī visu projektā iesaistīto pilsētu – Kandavas, Ventspils, Dobeles un Liepājas – koordinatori. Pasākuma gaitā dalībnieki atskatījās un analizēja progresu visās pilsētās. Vienlaikus tika izteikti jauni priekšlikumi, kā projekta dalībniekiem “neizklīst” un neatgriezties ierastajā darbs–mājas ritmā.

Trīs gadu gaitā projekts ļāva pilsētu iedzīvotājiem pavērt savā dzīvē jaunu priekškaru – nepastarpināti iesaistīties pilsoniskajos procesos – un daudzos modināja interesi par valsts dzīves norisēm četrās jomās: politika, tiesiskums, ekonomika un mediji. Arī tie, kas projektam pievienojās tikai šogad, guva nozīmīgu pieredzi. Izvērtējot padarīto, pasākuma dalībnieki vēlreiz varēja pārliecināties par projekta aktivitāšu plašo klāstu. 

Norvēģijas partneris Sturla Bjerkakers (Fjellugla Kompetanse), kas šo gadu laikā kļuvis par tuvu sadarbības partneri, novēlēja LVS “turpināt iesākto nākamos piecus, desmit un piecdesmit gadus”. Interesanti, ka Zoom diskusijā ar projekta komandu Sturla Bjerkakers bija atturīgs spriedumos par savas kopienas iedzīvotāju entuziasmu iesaistīties līdzīgā ilgtermiņa projektā, jo “Norvēģijā viss ir sakārtots, viss ir tik pašsaprotams, ka daļā sabiedrības iestājusies vienaldzība pret demokrātiski politiskajiem procesiem”. Tomēr, ja tie būtu eksperti no Latvijas, tad gan būtu liela interese!

LVS komandai bija liela veiksme mācīties un sadarboties ar Norvēģijas demokrātijas un kopienu līderi – biedrību Fjellugla Kompetanse. Galvenais projekta dalībnieku secinājums: viss ir pašu rokās! Darīšanas sezona ir vienmēr!

Par darīšanas sezonu trīs gadu gaitā gādāja Islande, Lihtenšteina un Norvēģija ar EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Pateicamies viņiem par atbalstu!