Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

Fondu uzraudzības īstenošanas gaita – jau 50%!

Latvijas Vācu savienība ar gandarījumu atskatās uz paveikto ES fondu uzraudzības procesā.

Pašlaik projekts “ES fondu uzraugi” ir pusē – tas ilgs līdz 2025. gada jūnija beigām. Projekts nodrošina septiņām NVO iespēju kvalitatīvi piedalīties 10 dažādu ES fondu uzraudzības komitejās un apakškomitejās, proti, sagatavoties sēdēm un apmeklēt tās, izteikt priekšlikumus rakstiskās procedūrās, piedalīties izvirzīto priekšlikumu saskaņošanā un tml.

Pirmajā gadā projekts regulāru informatīvo sanāksmju veidā (uz tām uzaicinot valsts iestāžu un citu NVO pārstāvjus) ļāvis iesaistītajām organizācijām labāk saprast ES fondu arhitektūru un pašreizējās iesaistes iespējas, kā arī regulāri komiteju sēdēs pieteikt NVO un sociālajiem uzņēmumiem svarīgus jautājumus.

Papildus projekts:
1) sadarbībā ar organizāciju “Zaļā brīvība” un Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisiju rīkoja konferenci Saeimā “Tā ir arī mūsu nauda! Ko darīt, lai Eiropas Savienības fondu investīcijas Latvijā būtu pārdomātākas?” un atskaitījās par savām aktivitātēm Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai, vienojoties apvienot spēkus tam, lai labāk sekotu līdzi ES fondu investīcijām (pirms tam Saeima nebija iesaistīta ES fondu uzraudzībā);

2) nodrošināja regulāru informāciju par ES fondos aktuālajām jautājumiem MK-NVO sadarbības memoranda padomes organizācijām (reizi mēnesī, sākot ar 2024. gada janvāri), kā arī šai padomei īpašā sēdē atskaitījās par savu darbu, liekot pamatu jaunai atskaitīšanās sistēmai arī citiem MK-NVO sadarbības padomes eleģētajiem locekļiem;


3) palīdzēja risināt sistēmiskas problēmas, kas izriet no tā, ka uzraudzības komitejās iesaistītajiem NVO pārstāvjiem tiek noteikts valsts amatpersonas statuss un nav skaidrs no tā izrietošais pienākumu apjoms. Sadarbībā starp projekta partneriem, VID, KNAB un Finanšu ministriju taps jaunas vadlīnijas par to, kā šo problēmu risināt, kā turklāt ir sagatavoti priekšlikumi likuma grozījumiem. Tāpat projekts izgaismoja un palīdzēja risināt neskaidrības, kas izriet no interešu konfliktu izpratnes ES Finanšu regulā;


4) panāca to, ka ne tikai industriju pārstāvošās, bet arī sabiedriskā labuma NVO var jēgpilni piedalīties diskusijās par tā saucamo ES fondu elastības finansējumu un finansējuma pārdalēm (līdz tam šādas pārdales nebija caurskatāmas).

Otrajā gadā projekts fokusēsies uz šādiem papildu jautājumiem: a) apmācību materiālu sagatavošana organizācijām un aktīvistiem, kuri tikai sāk uzraudzīt ES fondus; b) sistēmisku pārmaiņu piedāvāšana Finanšu ministrijai un Eiropas Komisijai par to, kā padarīt jēgpilnāku sabiedrības iesaisti NVO fondu programmēšanā, īstenošanā un ietekmes vērtēšanā; c) diskusijas par ES fondu jēgpilnu investēšanu ar Latvijas plānošanas reģioniem.

Projekta izmaksas:  339 248 eiro

Finansētājs: Eiropas Savienība (NextGenerationEU)

Vadošā organizācija:  Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS