Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

Iespēja padziļināt zināšanas paleogrāfijā

Interesenti tiek aicināti uz tiešsaistes paleogrāfijas kursu, kas ļaus apgūt seno vācu rokrakstu lasītprasmi.

Paleogrāfija ir vēstures zinātnes palīgdisciplīna, kas pēta rakstu zīmju attīstības vēsturi, konstatē un pēta rakstību grafisko formu, veidošanas paņēmienus, saīsinājumus un citas īpašības, attīstības likumsakarības dažādu laiku rakstu pieminekļos. Īsumā – tā ir vēstures disciplīna, kas mums ļauj izlasīt un saprast senus tekstus, kā arī pēc iespējas pastāsta par to radīšanas situāciju un kontekstu.

2021. gadā UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā tika iekļauti no 1603. līdz 1890. gadam vācu valodā rakstītie Rīgas rātes protokoli. Lai veicinātu protokolu un vācu valodā radītā dokumentārā mantojuma pieejamību, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs sadarbībā ar Dr. Manfrēdu fon Betiheru 2022. gadā bez maksas rīkoja 17.–19. gs. vācu rokrakstu paleogrāfijas tiešsaistes seminārus ZOOM platformā.

Tā kā semināri guva apmeklētāju atsaucību, tie tiks turpināti arī šogad, un rīkotāji aicina pievienoties gan jaunus interesentus, gan dalībniekus ar priekšzināšanām. Lai piedalītos semināros, nepieciešamas vācu valodas zināšanas.

Lekciju kurss sastāv no 8 nodarbībām, kas norisināsies no 18. oktobra līdz 23. decembrim. Semināri notiks ZOOM platformā trešdienās no plkst. 17.30 līdz 19.00 dalībniekiem ar pamatzināšanām (1. grupa) un no plkst. 19.15 līdz 20.45 pieredzējušiem lasītājiem (2. grupa). Semināros būs iespējams apgūt un padziļināt seno vācu rokrakstu lasītprasmi.

Visus interesentus aicinām pieteikties, rakstot uz e-pasta adresi [email protected].