Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

JuLeiCa apmācības vācu mazākumtautības darba grupas jauniešiem (AGDM)

Augusta sākumā norisinājās AGDM un djo apmācības vācu mazākumtautības jauniešu līderiem, kurās LVS pārstāvēja un nelielu ieskatu piedzīvotajā sniedz Anna Lauska.

Šogad no 2. līdz 8. augustam Vācijas mazākumtautību darba grupa jeb AGDM (Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Minderheiten) un vācu jaunatne Eiropā jeb djo (Deutsche Jugend in Europa) Kukshāvenā organizēja mācības ar nosaukumu JuLeiCa. Pasākuma mērķis bija turpināt attīstīt darbā ar jauniešiem iesaistīto personu prasmes un sniegt dalībniekiem iespēju iepazīties ar citiem dažādu tautību pārstāvjiem, gūt starpkultūru apmaiņas pieredzi un dibināt kontaktus.

Jaunieši padziļināja savas zināšanas dažādās jomās, piemēram, grupu darba un darbnīcu vadīšanā, projektu vadībā, Erlebnispädagogik (tā vērsta uz tādu grupu darbu, kurā tiek attīstīta katra indivīda personība un sociālās prasmes), juridiskajos un organizatoriskajos jautājumos darbā ar jaunatni, kā arī guva ieskatu psiholoģijas un pedagoģijas pamatjautājumos darbā ar bērniem un jauniešiem, rotaļu pedagoģijā, komunikācijā un rīcībā konfliktsituācijās, cilvēktiesībās un diskriminācijā utt. Lektori no djo savas zināšanas projekta dalībniekiem nodeva tālāk profesionālā, dzīvā un interesantā veidā.

Pasākumā piedalījās vācu mazākumtautību pārstāvji – jaunieši no 10 valstīm: Latvijas, Rumānijas, Ungārijas, Uzbekistānas, Gruzijas, Kirgizstānas, Kazahstānas, Ukrainas, Horvātijas un Polijas. Kā šī projekta dalībniece no Latvijas es, Anna Lauska, iedvesmojošo un profesionāli organizēto pasākumu uztvēru kā lielisku iespēju ne tikai iegūt speciālās zināšanas, kuras katrs no dalībniekiem varētu izmantot darbā ar jauniešiem savā valstī, bet arī pilnveidot un attīstīt katra individuālā dalībnieka personību. Turklāt es nodibināju kontaktus un sadraudzējos ar cilvēkiem no dažādām Eiropas un Centrālāzijas valstīm, kurus citādi, visticamāk, nekad nebūtu satikusi. Es ļoti novērtēju šīs draudzības un pazīšanās un esmu pārliecināta, ka nākotnē kopā ar šiem JuLeiCa kolēģiem varētu organizēt daudzus vērtīgus projektus!

Pēc pasākuma bija iespējams pieteikties JuLeiCa sertifikātam, kas kalpo kā iegūtās kvalifikācijas leģitimizācijas apliecinājums. Dalību JuLeiCa apmācību programmā augstu vērtē un atzīst arī daudzas citas ES valstis, un tā ir arī pamats brīvprātīgai iesaistīšanai darbā ar jauniešiem Vācijā. Tas neapšaubāmi ir viens no labākajiem starpkultūru apmaiņas pasākumiem un iespēja paplašināt savu redzeslauku.