Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

LVS noslēdz sadarbības memorandu ar Valmieras muzeju

Vidzemes novads pašlaik ir vienīgais, kurā nedarbojas neviena vācu mazākumtautības biedrība. Esam ļoti gandarīti, ka nu šo tukšumu vismaz daļēji spēs aizpildīt sadarbības partneri – Valmieras muzejs un LVS vēstniece Liene Rokpelne, kura Valmieras muzeja vārdā parakstīja sadarbības memorandu.

Ar lielu prieku ziņojam, ka 9. septembrī Rīgā parakstīts Latvijas Vācu savienības un Valmieras muzeja sadarbības memorands, ko muzeja vārda parakstīja LVS vēstniece un Valmieras muzeja vadošā pētniece Liene Rokpelne. Memorands paredz sadarbību un savstarpēju atbalstu vācu un vācbaltu vēstures un kultūras pētīšanā un popularizēšanā Vidzemes reģionā.

Vidzemes reģions ir vienīgais Latvijā, kurā pašlaik nav nevienas aktīvas vācu mazākumtautības biedrības. Lai tomēr no vienas puses pētītu un no otras — informētu plašāku sabiedrību par vācu vēsturi un kultūru Vidzemē, jau ilgāku laiku LVS sadarbojas ar Valmieras muzeju kopējos projektos. Tā pagājušajā gadā kopīgi tika realizēts Vācbaltiešu vēstures un vācu mūzikas pasākumu cikls Valmieras novadā, kas guva plašu Vidzemes reģiona iedzīvotāju atsaucību.

Tāpat Vidzemē esam veiskmīgi izmēģinājuši līdz šim vēl nebijušu sadarbības formātu — LVS vēstnieks. Valmieras muzeja vadošā pētniece Liene Rokpelne, kuras pētniecisko interešu centrā atrodas arī vācbaltu vēstures izpēte Vidzemes reģionā, nu jau otro gadu ir LVS vēstniece. Ņemot vērā to, ka novadā vairāk nepastāv vācu mazākumtautības biedrība, šāda sadarbības formā ir LVS iespēja aktualizēt vācietības tematiku novadā. Vietējā kopienā tiek aktualizēts vācbaltiešu vēstures un kultūras jautājums, sniedzot izglītojošu pienesumu vietējai sabiedrībai.

Kā loģisks nākamais solis bija Sadarbības memoranda noslēgšana ar Valmieras muzeju un esam ļoti gandarīti, ka tas ir veiksmīgi īstenojies un ceram, ka arī turpmākā sadarbība būs tik pat auglīga un kopīgi spēsim piedāvāt Vidzemes novada iedzīvotājiem interesantu un bagātīgu projektu un pasākumu klāstu, kas vairos zināšanas un interesi par vācu kultūras mantojumu.