Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

Sveicam un lepojamies — Inta Dišlere iecelta par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieci!

Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktore Inta Dišlere ilgu gadu laikā sevi apliecinājusi gan kā izcilu vēstures un īpaši vācbaltu vēstures pētnieci, gan kā atsaucīgu un sirsnīgu profesionāli, kas daudzām vācbaltu dzimtām un ģimenēm palīdzējusi orientēties savas vēstures līkločos un atrast pazudušās saknes Latvijā. Šā iemesla dēļ Latvijas Vācu savienības valde aicināja Valsts prezidenta kancelejas Ordeņa kapitulu piešķirt Intai Dišlerei šo augsto pagodinājumu. Esam lepni un gandarīti, ka 4. aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktorei Intai Dišlerei piešķirts Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieces tituls.

Foto: Jānis Brencis

[Deutsche Version siehe unten]

Inta Dišlere dzimusi 1947. gada 28. jūlijā Ventspilī un studējusi vācu valodu un literatūru Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultātē. Ilgus gadus Inta Dišlere strādājusi Sēmes un Jaunpils skolās un paralēli tam arī vadījusi Tukuma muzeja kultūrvēstures nodaļu. 2012. gadā, pateicoties savam izcilajam darbam, zināšanām un entuziasmam, I. Dišlere kļuva par Tukuma muzeja Durbes pils muzeja vadītāju, tomēr viņas darbība vienmēr ir bijusi daudz plašāka nekā ieņemamais amats. Ir tapušas daudzas publikācijas, kas pamanītas un novērtētas gan Latvijā, gan ārpus tās. Kā vēsturniece I. Dišlere ir ieguvusi milzīgu autoritāti daudzu 1939. gadā izbraukušo vācbaltiešu dzimtu vidū, sniedzot ne tikai unikālu, rūpīgi un skrupulozi sarūpētu arhīvu materiālu, bet arī emocionāli un patiesi iedziļinoties ikvienā dzīvesstāstā. Pateicoties I. Dišlerei, daudzas Kurzemes un Zemgales muižas un pilis var lepoties ar vēstures informācijas katalogiem, ir atjaunojušas savu kādreizējo spozmi un radījušas savu informatīvo bāzi.

To, ka Intas Dišleres darbs nav palicis nepamanīts, apliecina arī 2015. gadā Latvijas Zinātņu akadēmijas piešķirtais goda doktores grāds, 2018. gadā Tukuma novada piešķirtais tituls “Goda pilsonis”, kā arī 2019. gadā Vācijas Federatīvās Republikas Vācbaltu biedrības piešķirtā kultūras balva.

Vēlreiz no sirds sveicam un priecājamies kopā ar Intu Dišleri par šo augsto apbalvojumu!


Wir gratulieren und sind stolz – Inta Dišlere wurde zum Offizier des Drei-Sterne-Ordens ernannt!

Die Ehrendoktorin der Lettischen Akademie der Wissenschaften, Inta Dišlere, bewährte sich im Laufe ihrer langjährigen Tätigkeit als hervorragende Erforscherin der Geschichte und insbesondere der Geschichte der Deutschbalten sowie als hilfsbereite und aufrichtige Fachkraft, die vielen Familien der Deutschbalten half, die Wechselfälle ihrer Geschichte zu überwinden und ihre verlorenen Wurzeln in Lettland zu finden. Daher lud der Vorstand des Verbandes der Deutschen in Lettland das Ordenskapitel der Kanzlei des Präsidenten ein, die höchste Auszeichnung an Inta Dišlere zu verleihen. Wir sind stolz und froh, dass der Titel „Offizier des Drei-Sterne-Ordens“ der Ehrendoktorin der Lettischen Akademie der Wissenschaften, Inta Dišlere, am 4. April verliehen wurde.

Inta Dišlere wurde am 28. Juli 1947 in Ventspils geboren. Sie studierte Germanistik an der Fakultät für Fremdsprachen an der Universität Lettland. Inta Dišlere arbeitete seit vielen Jahren an den Schulen in Sēme und Jaunpils und wurde, parallel zu ihrer Arbeit an den Schulen, Leiterin der kulturhistorischen Abteilung des Museums in Tukums. 2012 wurde Inta Dišlere dank ihrer hervorragenden Leistungen, ihres Wissens und ihrer Begeisterungsfähigkeit Leiterin des Schlossmuseums Durbe des Museums Tukums. Die Tätigkeit von Inta Dišlere war jedoch immer viel breiter als ihre Position, die sie innehatte. In den letzten Jahren wurden viele Publikationen veröffentlicht, die sowohl in Lettland als auch im Ausland wahrgenommen und geschätzt wurden. Über viele Jahrzehnte hinweg erwarb Historikerin Inta Dišlere eine enorme Autorität unter vielen deutschbaltischen Familien, die 1939 ausgewandert sind, indem sie ihnen nicht nur einzigartiges, sorgfältig und akribisch aufbereitetes Archivmaterial zur Verfügung stellte, sondern auch emotional und aufrichtig in jede Lebensgeschichte eintauchte. Dank Inta Dišlere können viele Gutshäuser und Schlösser in Kurland und Semgallen stolz auf historische Informationskataloge sein, erlangten ihre frühere Pracht wieder sowie schufen ihre eigene Informationsbasis.

Dass die Arbeit von Inta Dišlere nicht unbemerkt geblieben ist, belegen auch die ihr im Jahre 2015 verliehene Ehrendoktorwürde der Lettischen Akademie der Wissenschaften, der im Jahre 2018  verliehene Titel „Ehrenbürger in der Region Tukums“ sowie der Kulturpreis, den ihr die Gesellschaft der Deutschbalten in der Bundesrepublik Deutschland 2019 verlieh.

Wir gratulieren Inta Dišlere noch einmal ganz herzlich und freuen uns gemeinsam mit ihr über diese höchste Auszeichnung!