Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

Wie kann man besser überwachen?

LVS pilsoniskās un atbildīgās sabiedrības vārdā jautā: “Kā uzraudzīt labāk?” jeb īss ieskaits projekta “ES fondu uzraugi” LVS saistošajās aktivitātēs oktobrī un novembrī.

Kopš šā gada LVS valdes locekle ir ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas 4. politiskā mērķa “Sociālāka Eiropa” apakškomitejas sastāvā. Šajā statusā LVS ir Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS vadītā projekta “ES fondu uzraugi” partneris. 2023. gada oktobrī un novembrī LVS komanda aktīvi piedalījusies ES fondu uzraudzības kapacitātes stiprināšanas aktivitātēs. Latvijas Izvērtētāju asociācijas konferencē “Izvērtēšana labākai pārvaldībai? , kas norisinājās 18. oktobrī, viena no būtiskām atziņām bija šāda: “Rīcībpolitiku izvērtēšana Latvijā nereti tiek uztverta kā pamatā mērķu sasniegšanas mērījums. Pasaules prakse norāda uz izvērtēšanas transformāciju un lielāku efektivitāti, ja tā tiek piemērota programmu un politiku veidošanas un konceptualizēšanas posmā. Tādējādi rīcībpolitikas un to īstenošanas intervences padarot sasniedzamākas un izvērtējamākas.”

Komandas pārstāve sekmīgi pabeidza e-mācības “Ievadkurss Eiropas Savienības kohēzijas politikas fondu vadībā”, lai labāk izprastu kohēzijas fondu kontekstu. Savukārt Valsts kancelejas organizētie mācību semināri “Prasības un nosacījumi interešu konflikta novēršanā valsts amatpersonu darbībā ES kohēzijas politikas īstenošanā” ļāva iedziļināties valsts amatpersonas definīcijā un ierobežojumos. Semināri deva iespēju noskaidrot tik specifiskus jautājumus, vai, piemēram, vedekla IKNL izpratnē ir valsts amatpersonas radiniece, vai kāds ir amatpersonai piemērojamo sodu skaits, ja vienas iepirkuma procedūras ietvaros pieņemti vairāki lēmumi interešu konflikta situācijā un tml. 

Nākamā 4. politikas mērķa “Sociālāka Eiropa” apakškomitejas sēde norisināsies decembrī. 

Projekta nosaukums: “ES fondu uzraugi”
Projekta norises laiks: 01.07.2023.–30.06.2025.
Finansētājs: Eiropas Savienība (NextGenerationEU)

Projekta mērķis ir nodrošināt sabiedrības interešu uzraudzību un ievērošanu attiecībā uz Eiropas Savienības fondu izlietojumu, stiprinot to Latvijas nevalstisko organizāciju spējas, kas ir iesaistījušās šo fondu uzraudzības komitejās. Uzraudzības komitejas ir lielākie un svarīgākie forumi Latvijā, kuros tiek izskatīti būtiskākie jautājumi un pieņemti lēmumi, kas saistīti ar Eiropas Savienības fondu ieviešanu, uzraudzību, vadības sistēmu un stratēģiju.