Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

Dobeles Vācu kultūras biedrība svin!

11. maijā Dobeles Vācu kultūras biedrība un ansamblis “Die Lustigen” atzīmēja savu 35. jubileju.

Svētki sākās ar ansambļa koncertu Dobeles pilī. Koncertā “Es ar sauli saderēju” izskanēja gan vācu, gan latviešu melodijas un tika izdejota “Annemarie polka”. Ansambļa sastāvs gadu gaitā ir mainījies. Tāpat ir mainījušās tā vadītājas, bet nu jau 10 gadus kolektīvu vada Sandra Bulmere. Kopš ansambļa dibināšanas kolektīvā joprojām dzied Vanda Dagmāra Švanka, savukārt no 1993. gada – Guna Vitte.

Svētkos piedalījās viesi arī no citām biedrībām. Tika pasniegti Latvijas Nacionālā kultūras centra atzinības raksti par ieguldījumu un ilggadīgu darbu S. Bulmerei, V. D. Švankai un G. Vittei. Atzinības vārdus un ziedus pasniedza Dobeles novada domes priekšsēdētājs Ivars Gorskis.

Jubilejas turpinājums norisinājās biedrības ēkā – pie klātiem galdiem, ar svētku runām un dejām.

Svinībām biedrība gatavojās jau vairākus mēnešus. Tika īstenoti dažādi projekti, piesaistīts Zemgales NVO centra un LR Kultūras ministrijas atbalsts un rīkotas talkas teritorijas un telpu sakopšanai.

Paldies visiem par atbalstu!