Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

ES fondu sardze ar LVS līdzdalību turpinās arī maijā 

Piedāvājam ieskatu šopavasar paveiktajā projektā “ES fondu uzraugi”.

Latvijas Vācu savienības pārstāve turpina darbu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas 4. politiskā mērķa “Sociālāka Eiropa” apakškomitejas sastāvā.

Saeimā 20. februārī norisinājās konference par ES fondu uzraudzības aspektiem “Tā ir arī mūsu nauda! Ko darīt, lai Eiropas Savienības fondu investīcijas būtu pārdomātākas?”. Konferences videoierakstu var noskatīties šeit: https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/33163-konference-saeima-spriedis-ka-latvija-labak-ieguldit-eiropas-savienibas-fondu-naudu

Savukārt 25. aprīlī norisinājās 4. politiskā mērķa “Sociālāka Eiropa” apakškomitejas sanāksme, kurā tika skatīti divi jautājumi: 

1) Veselības ministrijas pasākums “Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība”, ar kuru valsts SIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” tiek plānots piešķirt ap deviņiem miljoniem eiro (no tiem – 1,3 miljoni eiro ir nacionālais finansējums) būvniecībai un iekārtošanai;

2) Labklājības ministrijas pasākums “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana” (atklāts konkurss), lai līdz 2029. gadam 471 sociālās atstumtības riskam pakļauta persona saņemtu sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus. Paredzēts, ka finansējuma saņēmēji būs gan pašvaldības vai to izveidoti sociālo pakalpojumu sniedzēji, gan citi sociālo pakalpojumu sniedzēji (NVO, SIA). Attiecināmās izmaksas – tikai ES līmeņa sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu vienas vienības izmaksas – dienas aprūpes tipa pakalpojumiem: 8,25 eiro stundā vienai mērķa grupas personai; aprūpes mājās tipa pakalpojumu izmaksas: 1705 eiro mēnesī vienai mērķa grupas personai.

Maijā LVS pārstāve piedalīsies zinātniskajā konferencē “Challenges to Modern Law: An International Perspective” Viļņā ar priekšlasījumu “Implementation of European Union Funds in Latvia – Legal Tools for Sustainable Development 2021–2027”(“ES fondu ieviešana Latvijā – juridiskie instrumenti ilgtspējīgai attīstībai 2021–2027”), akcentējot NVO lomu ES fondu uzraudzības darbā un sabiedrības iesaistē, lai maksimāli vienkāršotu un padarītu caurspīdīgu ES fondu apguves procesu un tā pielāgošanu Latvijas aktuālajām vajadzībām.

Par daudzām citām aktualitātēm aicinām skatīt mūsu kolēģu – biedrības “Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai Attīstībai” – sagatavoto pārskatu gan par ES fondu aktualitātēm, gan par normatīvo aktu virzību Tiesību aktu portālā (TAP) publiskajā apspriešanā.

Informācija par apakškomiteju darbu ir atrodama ES fondu mājaslapā esfondi.lv  (Profesionāļiem > Uzraudzības komiteja > UK e-portfelis 2021-2027 > Apakškomitejas (atbilstoši politikas mērķiem)). 

Projekta nosaukums: “ES fondu uzraugi”
Projekta norises laiks: 01.07.2023.–30.06.2025.

Projekta izmaksas:  339 248 eiro
Finansētājs: Eiropas Savienība (NextGenerationEU)

Vadošā organizācija:  Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS

Projekta mērķis ir nodrošināt sabiedrības interešu uzraudzību un ievērošanu attiecībā uz Eiropas Savienības fondu izlietojumu, stiprinot to Latvijas nevalstisko organizāciju spējas, kas ir iesaistījušās šo fondu uzraudzības komitejās.