Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

Jau 30 gaduS

rūpēs par pilsoniskas un iekļaujošas sabiedrības stiprināšanu

Latvijas Vācu savienība [LVS] ir Latvijas vācu biedrību koporganizācija, kas apvieno, atbalsta un koordinē vācu izcelsmes vietējos iedzīvotājus un vācu valodas, kultūras un vēstures interesentus un veicina vācu mazākumtautības Latvijā aktivitātes.

Kopš 1991. gada LVS mērķtiecīgi darbojas sešos pamatvirzienos, vienojot paaudzes un idejas, veicinot dialogu un sapratni, ceļot tiltus un saliedējot sabiedrību.

VALODA
Vācu valodas nodarbības bērniem un pieaugušajiem, tiešsaistes diskusiju klubs, ikdienas saziņa biedrībā – vecākajai paaudzei tā ir saikne ar senākiem laikiem un savu etnisko identitāti, jaunākajai – līdzeklis redzesloka paplašināšanai un sevis bagātināšanai.
MŪZIKA
Mīlestība pret dziesmu un kopīgas muzicēšanas tradīcija ir spilgta gan vācu, gan latviešu kultūras iezīme. Rosīgā darbība mūzikas kolektīvos, uzstāšanās pasākumos un koncertos un dalība Vispārējos dziesmu svētkos apliecina biedru piederību abām šīm kultūrām.
JAUNATNE
Jaunākā paaudze ir viena no LVS prioritātēm, un ikvienam jaunietim neatkarīgi no etniskās piederības LVS un biedrības vēlas piedāvāt plašāku skatu un izpratni par Latviju kā dažādu kultūru saplūsmes vietu.
VĒSTURE
Vācu izcelsmes iedzīvotāju un to pēcteču likteņi maz pētīti, tomēr ir ne mazāk svarīgi, jo ļauj labāk izprast gan sarežģītos 20. gs. vēstures notikumus, gan šodienas sabiedrības attīstības tendences. LVS mērķis ir atbalstīt vācu vēstures Latvijā izpēti, mudinot uz dialogu, diskusiju un viedokļu apmaiņu.
KULTŪRA UN TRADĪCIJAS
Vācu tradīciju un kultūras izdzīvošana un kopšana ir vācu mazākumtautības biedrību centrālā ass – biedrībās kopīgi tiek svinēti svētki, dziedātas dziesmas un atzīmētas tradīcijas.
PILSONISKĀ KOMPETENCE​
Jau kopš pastāvēšanas pirmsākumiem LVS ne tikai aktīvi iesaistās mazākumtautību interešu pārstāvniecībā, bet ir iniciējusi projektus un procesus, kas veicina pilsoniskas sabiedrības attīstību.
Previous slide
Next slide
“Man ir vācu saknes, kurām bija ļauts “atdzimt” tikai Atmodas laikā 80-to gadu beigās. Tādiem mazākumtautību pārstāvjiem kā es tieši Atmodas laiks bija ilgstoši sevī turēto sajūtu, atmiņu un emociju ziedu laiks, un es biju laimīga būt Latvijas Vācu savienības un Rīgas Vācu kultūras biedrības dibinātāju skaitā. Manuprāt, mazākumtautību biedrību misija un uzdevums ir palīdzēt ikvienam izkopt savu etnisko identitāti, atgūt sakņu sajūtu caur valodu un kultūru un stiprināt pilsonisku un integrētu sabiedrību, lai mēs nekad vairs nepiedzīvotu tādu laikmetu, kad sava patība ir jānoklusē un jāapspiež.”
Aina Edīte Balaško
Latvijas Vācu savienības līdzdibinātāja, ilggadējā vadītāja un padomniece, Rīgas Vācu kultūras biedrības līdzdibinātāja un līdzpriekšsēdētāja

Aina Edīte Balaško

Latvijas Vācu savienības līdzdibinātāja, ilggadējā vadītāja un padomniece, Rīgas Vācu kultūras biedrības līdzdibinātāja un līdzpriekšsēdētāja

“Man ir vācu saknes, kurām bija ļauts “atdzimt” tikai Atmodas laikā 80-to gadu beigās. Tādiem mazākumtautību pārstāvjiem kā es tieši Atmodas laiks bija ilgstoši sevī turēto sajūtu, atmiņu un emociju ziedu laiks, un es biju laimīga būt Latvijas Vācu savienības un Rīgas Vācu kultūras biedrības dibinātāju skaitā. Manuprāt, mazākumtautību biedrību misija un uzdevums ir palīdzēt ikvienam izkopt savu etnisko identitāti, atgūt sakņu sajūtu caur valodu un kultūru un stiprināt pilsonisku un integrētu sabiedrību, lai mēs nekad vairs nepiedzīvotu tādu laikmetu, kad sava patība ir jānoklusē un jāapspiež.”

JAUNĀKĀS ZIŅAS

RVKB un LVS – AIF salidojumā

LU Botāniskā dārza pasākumu telpā “Šķūnis” norisinājās Latvijas AIF projekta īstenotāju un donorvalstu partneru pārstāvju...

LVS AICINA

LVS ATBALSTĪTĀJI