Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

NO INFLUENCE WITHOUT COMPETENCE!

Baltijas forums pilsoniskās kapacitātes stiprināšanai “Bez kompetencēm nav ietekmes”
2022. gada jūnijs–jūlijs

Projekta mērķis

Semināru ciklā padziļināti izprast Eiropas Savienības izveides un pastāvēšanas teoriju un praksi, kā arī nākotnes izaicinājumus

Īstenoja

Rīgas Vācu kultūras biedrība, Kandavas filiāle “Štempeļhofa”

Norise

Projekta aktivitātē “No manis līdz Urzulai von der Leijenai”, kā arī “Tiesiskums Eiropā” dalībnieki ne tikai diskutēja ar augsti cienījamiem juristiem un politiķiem (J. Streļčenoks, I. Druviete, Ģ. V. Kristovskis), bet arī apmeklēja Kurzemes rajona tiesu, kur bija unikāla iespēja redzēt tiesas darbu un tikties ar tiesnesi. Sevišķi nozīmīga bija vizīte Tukuma novada domē un diskusija ar domes priekšsēdētāja vietnieci Ingu Priedi. Dalībniekus īpaši interesēja reģionālās reformas ietekmes novērtējums, kā arī praktiskās iespējas atbalstīt pilsoniskās iniciatīvas un NVO darbu novada attīstībai. Projekta dalībniekiem aktivitātes “Solidaritāte nav pasīva” ietvarā notika praktiskās diskusijas un darbnīcas Lietuvas (R. Kulikauskas) un Latvijas (K. Jērums) NVO līderu vadībā, kā arī vizītes un tikšanās ar Kurzemes NVO centra vadību (E. Futraka), ar Kurzemes kultūras mantojuma centru „Kūrava” (I. Celitāne) un Smārdes senioru biedrību “Sarma” (A. Slavinska). Vairāku dienu semināru cikls ļāva padziļināti izprast Eiropas Savienības izveides un pastāvēšanas teoriju un praksi, kā arī nākotnes izaicinājumus, un to nav mazums!

Dalībnieki / sadarbības partneri

Projekta partneris apstiprināšanas laikā (2020. gadā) – Kandavas novada dome. Partneris: Klaipēdas biedrību asociācija (Klaipėdos bendruomenių asociacijos)

Rezultāts

Aptuveni 100 dalībnieku no Lietuvas un Latvijas guva plašu ieskatu par demokrātijas procesiem Eiropas Savienībā

Atbalstīja

“Baltic forum on strengthening civil capacity “NO INFLUENCE WITHOUT COMPETENCE!””, EK programma “Town Twinning within the Europe for Citizens”