Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

Ārā no migas!

jauniešu sadarbības cikls
2023. gada maijs–jūnijs

Projekta mērķis

Veicināt projekta dalībnieku audzēkņu, īpaši PMP riska grupas pārstāvju, spēju un prasmes mobilizēties mācību apguvei, kā arī spēcināt motivāciju turpināt izglītību un iegūt jaunas iemaņas jēgpilnai un rezultatīvai sadarbībai klases, skolas kolektīvā un ģimenē

Īstenoja

Rīgas Vācu kultūras biedrība

Norise

Skolēni maijā un jūnijā kopīgi pavadīja septiņas intensīvas dienas, kas daudzus no viņiem rosināja mainīt dzīves uztveri. Jaunieši tika iesaistīti ar unikālām un saistošām metodēm un guva praktisku priekšstatu par daudziem agrāk neiepazītiem profesiju un nodarbošanos aspektiem. Sadarbības cikls izstaroja empātiju, radošumu, uzdrīkstēšanos, eksperimentēšanu un draudzību. Dalībnieki izzināja dažādas jomas, tostarp veselīgus ēšanas paradumus, dzejas un valodas pamatprincipus, apguva Braila rakstu, guva labāku izpratni par savu personību gan psihologa, gan grafologa konsultācijās u. c. Šis nebija “viens no daudzajiem projektiem”, šī bija dzīvesstila formēšanas meistarklase, un tiem, kas izlīda “ārā no migas” kopā ar vācu biedrības superkomandu, patiesi paveicās!

Dalībnieki / sadarbības partneri

Pamatskola “Rīdze”

Rezultāts

Iesaistīti vairāk nekā 30 dalībnieki un sniegts būtisks ieguldījums, lai skolēni ar mācīšanās grūtībām spertu patstāvīgus soļus savu dzīves uzdevumu apzināšanai un prioritāšu sakārtošanai. Projekta dalībnieki pārliecinājās par savām spējām apgūt jaunas prasmes caur nodarbībām nepiespiestā gaisotnē.

Atbalstīja

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”