Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

Grāmatu skapis

Publiskie grāmatu apmaiņas punkti Daugavpilī
No 2015. gada līdz šim brīdim

Projekta mērķis

Popularizēt lasīšanu, veicināt lasītprieku un grāmatniecības kultūru un sniegt otru elpu grāmatām

Īstenoja

Daugavpils Vācu biedrība “ERFOLG”, projekta koordinatore: Olga Jesse

Norise

Ideja ir noskatīta Vācijā, kur šādu grāmatu skapju ir gana daudz. Īstenojot ideju, tika apskatīti un apmeklēti līdzīgi objekti Vācijā. Biedrība tikās ar sabiedrisko grāmatu skapju organizatoriem Berlīnē. Pirms skapja atklāšanas tika organizēta arī grāmatu vākšanas akcija, kurā aktīvi piedalījās Daugavpils iedzīvotāji, ziedojot savas grāmatas. Akcijas ietvaros savāktas 1500 grāmatas, kuras tika ievietotas grāmatu skapī un vēlāk atrada sev jaunu lasītāju. Starptautiskajā Jaunatnes dienā 2015. gada 12. augustā Daugavpilī tika atklāts pirmais publiskais grāmatu skapis, ko biedrība uzdāvināja pilsētai labdarības akcijas ietvaros. Līdz ar pirmā grāmatu skapja atklāšanu biedrība reģistrējās grāmatu krustošanas (bookcrossing) jeb apmaiņas kustības dalībnieku bāzē. Reģistrācijas brīdī katrai grāmatai tiek piešķirts unikāls kods (BCID), pēc kura lasītājam ir iespēja izsekot savai grāmatai: kur tā bija, kas to lasīja. 2016. gadā pilsētā uzstādīts otrs grāmatu skapis, un šobrīd grāmatu apmaiņas punkti Daugavpilī ir gan Mihoelsa ielā 7-1a, gan Nometņu ielā 25a. Abus apmaiņas punktus aktīvi izmanto gan vietējie iedzīvotāji, gan pilsētas viesi. Skapjos ierasti atrodamas grāmatas latviešu, vācu, angļu un krievu valodā, bet reizumis var arī atrast literatūru arī citās valodās, jo Daugavpils ir multikulturāla pilsēta. Tāpat grāmatu skapī ir pieejami informatīvie materiāli, aktuāla informācija par sarīkojumiem un notikumiem pilsētā un tās apkārtnē. Skapis ļoti ātri kļuva populārs un ir iecienīts joprojām. Biedrība apsver sadarbības, pieredzes un materiālu apmaiņas iespējas ar citiem grāmatu skapjiem gan Latvijā, gan Vācijā.

Dalībnieki / sadarbības partneri

Daugavpils pilsētas iedzīvotāji, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

Rezultāts

Daugavpilī izvietoti divi publiskie grāmatu skapji, kuru pakalpojumus labprāt izmanto gan pilsētas iedzīvotāji, gan viesi. Grāmatām tiek dota jauna dzīve! Tās nevis krāj putekļus plauktos vai pazūd atkritumu tvertnēs, bet atrod savu pateicīgo lasītāju, turpinot paplašināt redzesloku un iedvesmot uz jauniem sasniegumiem sevis pilnveidošanā. Skapja pastāvēšanas laikā biedrība ir saņēmusi daudzus pateicības vārdus gan no tiem, kas atraduši sev vajadzīgu un svarīgu grāmatu, gan no tiem, kuri gribēja atbrīvoties no grāmatām, bet roka nepacēlās tās izmest.

Atbalstīja

Finansiāls atbalsts: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra