Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

Spert soli nākotnei

Sociālās un personīgās izaugsmes cikls Limbažu izglītības iestāžu audzēkņiem
2021–2022

Projekta mērķis

Veicināt projekta dalībnieku audzēkņu, īpaši PMP riska grupas pārstāvju, spēju un prasmes mobilizēties mācību apguvei, kā arī sekmēt motivāciju turpināt izglītību un iemaņas jēgpilnai un rezultatīvai sadarbībai klasē, skolas kolektīvā un ģimenē

Īstenoja

Rīgas Vācu kultūras biedrība

Norise

Projektā īstenoti vairāki nodarbību cikli. Astoņu nodarbību ciklā “Kustības spēks izaugsmei” dalībnieki pilnveidoja sociālās prasmes (draudzība, sadarbība, vērīga klausīšanās, pateicība), mācījās par pareizas elpas nozīmi stresa situācijās un par “telpas” starp emociju un reakciju nozīmi. Četru nodarbību atbalsta prakses ciklā “Smelties iedvesmu” jaunieši tika mudināti domāt par karjeras izvēles nozīmi un apmeklēja muzejus un iestādes Limbažu apkārtnē. Sešu nodarbību pašizaugsmes un personīgo mērķu definēšanas ciklā “Pirms un pēc” dalībniekiem bija iespēja psihologa–ārsta vadībā definēt personīgos mērķus un sasaistīt tos ar izglītību. Jaunieši mācījās izzināt un motivēt sevi, attīstīja izpratni, ka “kļūdīšanās nav izgāšanās”, guva ieskatu attiecību veidošanas pamatprincipos. Īpaši augstu tika novērtētas individuālās konsultācijas ar ārstu psihologu Arturu Šulcu, sarunu ar kuru daudzi pat novērtēja kā “svarīgāko sarunu dzīvē” un ieteica vienaudžiem. Savukārt četru nodarbību ciklā “Kopā varam” jaunieši apguva komandas saliedētības nozīmi.

Dalībnieki / sadarbības partneri

Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums”, Limbažu teritoriālā struktūrvienība, kā arī audzēkņu pārstāvji

Rezultāts

Iesaistīti 100 Limbažu izglītības iestāžu audzēkņi. Projekta noslēgumā aktivitāšu vadītāji – pieredzējuši pedagogi un psihologi – norādīja uz dažādiem ieguvumiem un uzlabojumiem (īpaši attiecībā uz PMP riska jauniešiem): dalībnieki spēja viens otram pieklājīgi izteikt aizrādījumus un ierosinājumus; bija augusi to motivācija saņemties; daudzi bija spējīgi uzņemties jaunus pienākumus; vairākums sāka apzināties vispārējas erudīcijas nozīmi; dalībnieki spēja apzināties savas kļūdas uzvedībā.

Atbalstīja

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”