Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

“Muižas vakar un šodien” 2022

Ventspils un Kuldīgas novada muižu apzināšana un kalendāra izveide
2021. gada 15. maijs – 31. decembris

Projekta mērķis

Vācu vēstures popularizēšana Latvijā un vācu kultūras mantojuma prezentēšana; kopības starp biedrības dažādu vecumu biedriem veicināšana; biedrības atpazīstamība un vācu valodas popularizēšana; jaunas partnerattiecības un kontakti; darba ar jaunatni stiprināšana

Īstenoja

Ventspils Vācu kultūras biedrība, projekta vadītāja: Māra Kraule

Norise

Sagatavošanas posmā tika nodibināti kontakti ar dažādām iestādēm, kas pašlaik atrodas vai darbojas vecajās muižu ēkās, un saņemta piekrišana tālākai sadarbībai. Jūlijā un augustā tika apmeklētas 12 muižas – Rendā, Kabilē, Vārmē, Rudbāržos, Laidos, Rudē, Ēdolē, Īvandē, Maras muižā, Snēpelē, Pelčos un Virkā. Visos galamērķos darbinieki stāstīja par muižu vēsturi un mūsdienām un iepazīstināja ar vācu vēstures liecībām, kas saglabājušās līdz mūsdienām. Daudzviet dalībnieki bija pārsteigti un sajūsmināti par to, ar kādu rūpību un atbildību tiek atjaunotas un saglabātas muižu ēkas. Projekta dalībnieku apkopotā informācija tika tulkota vāciski un kopā ar dalībnieku iesniegtajām fotogrāfijām tika izmantota informatīva, bilingvāla 2022. gada kalendāra izveidei – maketēšanai un drukai. Kalendāra prezentēšana norisinājās 2. decembrī Snēpelē. Uz šo pasākumu tika aicināti pārstāvji no visām 12 muižām un saņēma kalendāra eksemplārus. Pasākumā piedalījās Ventspils Vācu kultūras biedrības ansamblis ”Windau”.

Dalībnieki / sadarbības partneri

Iestādes un privātīpašnieki, kas atrodas šādās kungu mājās: Ēdole (Edwahlen), Īvande (Groß–Iwanden), Maras muižā (Marren), Snēpele (Schnepeln), Vārme (Wormen), Rude (Rudden), Laidi (Laiden), Renda (Rönnen), Kabile (Kabillen), Pelči (Pelzen), Rudbārži (Rudbahren) un Virka (Firkshof)

Rezultāts

Kalendārs 2022. gadam “Lebendige Gutshöfe – gestern und heute” (“Muižas – vakar un šodien”) 2000 eksemplāros

Atbalstīja

Finansiāls atbalsts: Vācijas Federatīvās Republikas Iekšlietu ministrija