Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

Labākā zīle – manā rokā!

Jauniešu izaugsmes cikls
2022. gada jūlijs – 2023. gada janvāris

Projekta mērķis

Ilgtermiņā radīt jauniešiem ar ierobežotām iespējām platformu dažādām personības izaugsmes aktivitātēm atbalstošā, profesionāli nostiprinātā vidē

Īstenoja

Rīgas Vācu kultūras biedrība

Norise

Projektā “Jauniešu izaugsmes cikls “Labākā zīle – manā rokā!”” vairāk nekā 40 jauniešu no Rīgas un Zemgales reģioniem kopš 2022. gada augusta piedalījās dažādās izglītojošās un personību pilnveidojošās aktivitātēs. Zinošu un pieredzējušu mentoru vadībā tika apmeklēti gan NVO pasākumi, gan muzeji, gan rīkoti pārgājieni pa Rīgu, tostarp apmeklētas teātra un baleta izrādes. Bija gandarījums redzēt komandas veidošanos starp dalībniekiem, kā arī personīgo izaugsmi un pieredzes apmaiņu, kas tik ļoti nepieciešama jauniešiem ar ierobežotām iespējām (sociālie, invaliditātes, ģeogrāfiskie u. c. šķēršļi). Īpaši nozīmīgi bija veicināt jauniešu iesaisti sociāli svarīgos pasākumos, palīdzēt viņiem iepazīt vienaudžus no citas vides un atrast savu vietu sabiedrībā. 17. un 18. novembrī notika patriotisma un līdzdalības darbnīcas, gan apmeklējot tradicionālo korporāciju gājienu agrā rītā uz Brāļu kapiem, gan noskatoties filmu “Janvāris”, gan pie Brīvības pieminekļa klātienē noklausoties Valsts prezidenta svētku uzrunu.

Dalībnieki / sadarbības partneri

Partneris: biedrība “Hopā”

Rezultāts

Iesaistīti 44 jaunieši no Rīgas un Zemgales plānošanas reģiona

Atbalstīja

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.