Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

Vēsturiskais muižu mantojums Dobeles novadā

2021. gada maijs/decembris

Projekta mērķis

Veikt Dobeles novada vēsturiskā mantojuma – muižu – apzināšanu un popularizēšanu, iesaistot plašu interesentu loku fotoizstādes izveidē; sniegt ieguldījumu Latvijas kultūrvides iepazīšanā, organizējot fotoorientēšanos un sagatavojot elektroniski pieejamu informatīvo karti

Īstenoja

Dobeles Vācu kultūras biedrība, projekta vadītājs: Valters Kalvis Vitte, projekta koordinatore: Andriana Laura Indriksone

Norise

Projekta īstenošanas gaitā tika meklēta un apkopota vēsturiskā informācija par Dobeles novada muižām un parkiem, intervēti pagastu iedzīvotāji, vākti un/vai veidoti video un foto materiāli, veidota elektroniskā karte, rīkota orientēšanās, sagatavoti materiāli fotoizstādei (pieci stendi), rīkota izstādes atklāšana ar lektora stāstījumu Dobeles pils kapelā, kā arī pa novada biedrībām un bibliotēkām ceļojoša izstāde.

Dalībnieki / sadarbības partneri

Dobeles Vācu kultūras biedrība un interesenti

Rezultāts

Veikta Dobeles novada vēsturiskā mantojuma – muižu – apzināšana un popularizēšana, plašai sabiedrībai iesaistoties fotoizstādes izveidē; izgatavoti pieci izstāžu stendi ar foto un vēstures faktiem par 35 Dobeles novada muižām; stendi pārmaiņus izvietoti dažādās Dobeles novada bibliotēkās, iepazīstinot ar izpētes rezultātiem novada iedzīvotājus un viesus; izveidota Dobeles novada muižu digitālā karte, sniedzot ieguldījumu Latvijas kultūrvides iepazīšanā. Digitālā karte ir skatāma šeit: https://storymaps.arcgis.com/stories/23f5a71303d240eda9a7cd9824f231a7

Atbalstīja

Finansiāls atbalsts: Valsts kultūrkapitāla fonds, atbalsts: AS “Latvijas valsts meži”