Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

KINDERUNI

Bērnu universitāte
2019. gada jūnijs–decembris

Projekta mērķis

Rosināt bērnu interesi par vācu valodu un kultūru, zinātni un tehnoloģijām, atklāt viņiem karjeras iespējas dažādās jomās, sekmēt viņu emocionālo un radošo pašizpausmi, sniegt iespējas radošuma attīstībai un kvalitatīvai laika pavadīšanai

Īstenoja

Daugavpils Vācu biedrība “ERFOLG”, projekta koordinatore: Olga Jesse

Norise

“Bērnu universitāte” ir neformālās izglītības forma, kas ir ļoti populāra Vācijā. Tas ir izglītojošu nodarbību cikls, kura mērķis ir veicināt bērnu interesi par zinātni un tehnoloģijām, kā arī atklāt viņiem karjeras iespējas dažādās jomās. Pēc šī parauga nepilnu gadu līdzīgi pasākumi tika īstenoti Daugavpilī, raugot, lai tie sakristu ar skolēnu brīvlaiku. Piedāvātās nodarbības bija lieliska iespēja bērniem no mācībām brīvo laiku pavadīt kvalitatīvi, iepazīties ar jauniem draugiem un apgūt daudz dažādu, interesantu zināšanu un prasmju, kā arī padziļināt vācu valodas zināšanas. Projekta laikā mācību process tika organizēts četru fakultāšu veidā ar atbilstošu tematiku. Katrai skolai bija sava tematika, un kopumā tika organizētas 10 bērnu skolas. Katras skolas programmā ietilpa teorētiskās un praktiskās nodarbības vācu valodā atbilstīgi tematikai, bērnu meistarklases, paveikto darbu novērtēšana un izstādes, bērnu darbs radošajās darbnīcās, ekskursijas uz izglītojošiem un izklaidējošiem pasākumiem.

Dalībnieki / sadarbības partneri

140 bērni

Rezultāts

Kopumā organizētas 10 bērnu skolas un iesaistīti 140 dalībnieki

Atbalstīja

Finansiāls atbalsts: Vācijas Federatīvās Republikas Iekšlietu ministrija