Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

“Muižas vakar un šodien” 2021

Talsu un Ventspils novadu muižu apzināšana un kalendāra izveide
2020. gada jūlijs – decembris

Projekta mērķis

Vācu vēstures popularizēšana Latvijā un vācu kultūras mantojuma prezentēšana; kopības starp biedrības dažādu vecumu biedriem veicināšana; biedrības atpazīstamība un vācu valodas popularizēšana; jaunas partnerattiecības un kontakti; darba ar jaunatni stiprināšana

Īstenoja

Ventspils Vācu kultūras biedrība, projekta vadītāja: Māra Kraule

Norise

Sagatavošanas posmā tika nodibināti kontakti ar dažādām iestādēm, kas pašlaik atrodas vai darbojas vecajos kungu namos, un saņemta piekrišana tālākai sadarbībai. Septembrī tika apmeklētas 12 muižas – Ancē, Dundagā, Tiņģerē, Talsos, Pastendē, Spārē, Lečos, Popē, Nurmuižā, Strazdē, Lielvirbos un Dižstendē. Visos galamērķos darbinieki stāstīja par muižu vēsturi un mūsdienām un iepazīstināja ar vācu vēstures liecībām, kas saglabājušās līdz mūsdienām. Projekta dalībnieku apkopotā informācija tika tulkota vāciski un kopā ar dalībnieku iesniegtajām fotogrāfijām tika izmantota informatīva, bilingvāla 2021. gada kalendāra izveidei – maketēšanai, drukai un izplatīšanai.

Dalībnieki / sadarbības partneri

Iestādes un privātīpašnieki šādās kungu mājās: Ance, Pope (Pope), Leči (Atlitzen), Dundaga (Dondangen), Tiņģere (Tingern), Talsi (Talsen), Pastende (Postenden), Spāre (Spahren), Nurmuiža (Nurmhusen), Strazde (Strasden), Dižstende (Groß–Stenden), Lielvirbi (Groß–Wirben)

Rezultāts

Kalendārs 2021. gadam “Lebendige Gutshöfe – gestern und heute” (“Muižas – vakar un šodien”) 1000 eksemplāros

Atbalstīja

Finansiāls atbalsts: Vācijas Federatīvās Republikas Iekšlietu ministrija