Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

Daugavpils biedrība “Erfolg” – publisko grāmatskapju pionieri Latvijā

Vai zināt, cik gadu Daugavpilī jau pastāv Vācu kultūras biedrības “Erfolg” pilsētai dāvātais grāmatu skapis? Par to, kā arī lietām ļaut dzīvot ilgāk un ar cieņu, stāsta biedrības vadītāja Olga Jesse.

[Deutsche Version siehe unten]

Pašlaik Latvijā jau daudzviet atradīsiet kādu no aptuveni 40 publiskajiem grāmatu skapjiem jeb “grāmatu mājiņām”, kurās interesenti var atrast sev saistošas grāmatas un atstāt jau izlasītās. Esam lepni un priecīgi, ka vienu no pirmajiem publiskajiem grāmatu skapjiem Latvijā savai pilsētai dāvināja Daugavpils biedrība “Erfolg” vēl tālajā 2015. gadā! Kā šī kustība aizsākās un turpinās Daugavpilī, stāsta biedrības vadītāja O. Jesse.

Vai, Jūsuprāt, mūsdienu sabiedrība ir ieinteresēta grāmatu lasīšanā un apmaiņā?

Mūsu pieredze liecina, ka šodienas sabiedrība ir ieinteresēta gan! Kad atklājām pirmo grāmatu skapi, cilvēku atsaucība nebija ilgi jāgaida. Skapis ļoti ātri kļuva populārs un turpina būt populārs joprojām. Jāpiebilst, ka visbiežāk šos grāmatu skapjus apmeklē vecāka gadagājuma cilvēki, bet arī citām paaudzēm ir interese.

Kā radās ideja par grāmatu skapi?

Šis grāmatu skapis Daugavpilī ir spilgts piemērs humānai attieksmei pret grāmatām. Princips ir pavisam vienkāršs – ienāc skapī, izvēlies un paņem grāmatu pēc savas gaumes. Bet vēl labāk būs, ja tās vietā atnesīsi un atstāsi grāmatu no savas bibliotēkas. Ideja ir noskatīta Vācijā, kur šādu grāmatu skapju ir gana daudz, ir pat grāmatu apmaiņas kustība. Realizējot ideju, apskatījām un apmeklējam dažas līdzīgas vietas Vācijā un tikāmies ar sabiedrisko grāmatu skapju ieviesējiem Berlīnē.  Savu grāmatu skapi mēs uzdāvinājām Daugavpilij labdarības akcijas ietvaros.

Kāds bija “Erfolg” mērķis, veidojot publisko grāmatu skapi?

Projekta mērķis bija popularizēt lasīšanu, veicināt lasītprieku un grāmatniecības kultūru un dot otru elpu grāmatām. Meklējām jaunus veidus, kā grāmatas var nonākt pie lasītājiem arī 21. gadsimtā un, šķiet, ar savu publisko grāmatu skapi tādu arī atradām.

Cik ilgi jau darbojas grāmatu skapis Daugavpilī?

Pirmais publiskais grāmatu skapis Daugavpilī tika atklāts Starptautiskajā Jaunatnes dienā 2015. gada 12. augustā. Visi Daugavpils iedzīvotāji tika aicināti piedalīties grāmatu skapja izveidē, ziedojot savas grāmatas vai savstarpēji apmainoties. Sākumā grāmatu skapis atradās Saules ielā 38 pie biedrības biroja, bet pēc biedrības pārcelšanās 2016. gadā arī skapis mainīja atrašanās vietu. Pašlaik tas atrodas Mihoelsa ielā 7, pie jaunā biedrības biroja. Otrais grāmatu skapis tika atklāts 2016. gadā un atrodas mikrorajonā Gajoka pie viesnīcas “ERFOLG”.

Pieejamā literatūra skapjos ir lasāma latviešu, vācu, angļu un krievu valodā. Dažreiz var atrast literatūru arī citās valodās.Pēdējā laikā cilvēki nes ne tikai grāmatas, bet arī mantas: apģērbus, rotaļlietas, nebojājušos produktus.

Vai varat padalīties ar kādu interesantu pieredzi saistībā ar šo projektu?

Grāmatu skapim biedrība “Erfolg” ir pielāgojusi kādreizējo telefona būdiņu. Ilgi domājām, kādu skapi izvēlēties. Būtu vēlams, lai arī ziemā te varētu uzglabāt grāmatas. Izvēlējāmies telefona būdiņu šim nolūkam. Tolaik pilsētā vairs nebija nevienas telefona būdiņas, un mēs vērsāmies pie “Lattelecom”, bet viņi paraustīja plecus – visas būdiņas bija izpārdotas. Viņi ieteica sazināties ar privātpersonām. Laimīgas sagaidīšanās dēļ atradām sludinājumu par būdiņas pārdošanu. Vīrietis to iegādājās, lai pārtaisītu par lauku dušas kabīni. Mums par lielu prieku savu nodomu viņš neīstenoja. Mums un grāmatām paveicās.

Pastāstiet mums par šķēršļiem, ar kuriem saskārāties projekta realizācijas laikā!

2016. gada februārī nezināmi cilvēki grāmatu skapī izsita stiklu. Vandāļu uzbrukums grāmatu skapja darbību toreiz neietekmēja, izsisto stiklu nomainījām. Pēc notikušā saņēmām daudzus līdzjūtības vārdus no pilsētniekiem, kas mūs nenoliedzami iepriecināja un iedvesmoja.

2022. gadā novērojām, ka cilvēki brauc ar saviem auto un iekrauj tajos visu, kas atrodas skapī. Bija gadījumi, kad mūsu grāmatas tika tirgotas tirgū. Iepriekš tam varējām sekot, jo brīvprātīgie iespieda grāmatās mūsu biedrības zīmogu. Tagad mēs to nedarām ierobežoto resursu dēļ. Lai izvairītos no turpmākas izlaupīšanas, uzstādījām novērošanas kameras un cenšamies regulēt cilvēku uzdāvināto mantu un grāmatu skaitu savā skapī.

Aprakstiet projektu piecos vārdos!

Lietderīgs, veiksmīgs, ekoloģisks, pieejams, perspektīvs.

Kādus marketinga paņēmienus izmantojāt projekta popularizēšanai?

Kad atklājām pirmo grāmatu skapi, katrs, kurš ziedoja grāmatu, kā apliecinājumu par dalību akcijā saņēma īpašu grāmatzīmi. Par grāmatu skapja atvēršanu aktīvi informējām sabiedrību, izsūtot preses relīzes un sniedzot intervijas vietējiem portāliem, drukātajiem medijiem un televīzijai. Tika organizēta grāmatu vākšanas akcija. Akcijas ietvaros, pirms grāmatu skapja atklāšanas, savācam 1500 grāmatas. Šobrīd regulāri atgādinām par mūsu grāmatu skapjiem sociālajos tīklos.

Jau pašā grāmatu skapja pastāvēšanas sākumā mūsu organizācija kļuva par grāmatu “krustošanas” (krossinga) jeb apmaiņas kustības dalībnieku. Bookcrossing kustības dalībnieks reģistrējas īpašā tīmekļa vietnē. Pēc tam viņš reģistrē grāmatas, kuras gatavojas izdot, tādējādi izveidojot savu “grāmatplauktu”. Reģistrācijas brīdī katrai grāmatai tiek piešķirts unikālais kods (BCID). Kustības dalībnieks “atbrīvo” grāmatu vietnē (t. i., veic ierakstu kur, kad grāmata tiks atbrīvota) un “atbrīvo” to arī faktiski. Pēc unikāla numura lasītājs var sekot savas grāmatas ceļam: kur tā ir bijusi, kas to ir lasījis.

Aprakstiet, kas izdevās kā plānots un kas – ne.

Viss izdevās!

Vai ir kādi sasniegumi, ar kuriem lepojaties?

Prieks, ka grāmatām tiek dota jauna dzīve un ka tās nekrāj putekļus plauktos, nepazūd miskastēs, bet atrod savu pateicīgo lasītāju, turpinot paplašināt redzesloku un iedvesmot cilvēkus jauniem sasniegumiem sevis pilnveidošanā.

Skapja pastāvēšanas laikā esam dzirdējuši daudzus pateicības vārdus gan no tiem, kas atraduši sev vajadzīgu un svarīgu grāmatu, gan no tiem, kuri gribēja atbrīvoties no grāmatām, bet roka necēlās tās izmest. Un apziņa, ka lieta, kas vienam nav vajadzīga, noderēs citam, ir daudz vērta!

Lūdzu, pastāstiet, par turpmākajiem projektu mērķiem, ja tas, protams, nav noslēpums!

Nākotnē apsveram sadarbības, pieredzes un materiālu apmaiņas iespējas ar citiem grāmatu skapjiem gan Latvijā, gan Vācijā.

Ja arī jūs ir ieinteresējusi publisko grāmatu skapju kustība, aicinām iepazīties ar karti, kurā apkopoti Latvijā esošie publiskie grāmatu maiņas punkti:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=179lijRTkrXaUV7MKzoSbUSa0YoL7KpQ&ll=57.43265043103835%2C22.626308363033694&z=6


Der deutsche Verein „Erfolg“ ist ein Pionier der öffentlichen Bücherschränke in Lettland.

Wissen Sie, wie viele Jahre der Bücherschrank in Daugavpils existiert, der der Stadt vom deutschen Verein „Erfolg“ geschenkt wurde? Darüber, und wie Dinge länger leben lassen und mit ihnen respektvoll umgehen, spricht Olga Jesse, die Vereinsleiterin.

Derzeit kann man vielerorts in Lettland mindestens einen von etwa 40 öffentlichen Bücherschränken oder Bücherständen finden, in denen jeder sich interessante Bücher mitnehmen, die bereits gelesenen Bücher zurückbringen oder eigene hineinstellen kann. Wir sind stolz und glücklich, dass der Verein „Erfolg“ Daugavpils seiner Stadt schon 2015 einen der ersten öffentlichen Bücherschränke in Lettland geschenkt hat. Wie diese Bewegung in Daugavpils begann und weitergeht, spricht Olga Jesse, die Vereinsleiterin.

Ist die heutige Gesellschaft Ihrer Meinung nach daran interessiert, Bücher zu lesen und sie zu teilen?

Unserer Erfahrung nach ist die heutige Gesellschaft daran interessiert, Bücher zu lesen und sie zu teilen. Als wir den ersten Bücherschrank eröffneten, ließ die Reaktion der Leute nicht lange auf sich warten. Der Bücherschrank wurde sehr schnell beliebt und erfreut sich bis heute einer großen Beliebtheit. Es sollte beachtet werden, dass diese Bücherschränke am häufigsten von älteren Menschen besucht werden. Aber andere Generationen sind auch daran interessiert.

Wie ist die Idee zum öffentlichen Bücherschrank entstanden?

Dieser Bücherschrank in Daugavpils ist ein anschauliches Beispiel für eine humane Haltung gegenüber Büchern. Das Prinzip ist ganz einfach: Hier kann jeder vorbeikommen und sich ein Buch nehmen, das ihm gefällt. Idealerweise stellt man im Gegenzug ein eigenes aussortiertes Buch in den Schrank. Die Idee wurde in Deutschland gesehen, wo es ziemlich viele solche Bücherschränke und sogar eine Büchertausch-Bewegung gibt. Während der Umsetzung der Idee besuchten und besichtigten wir einige ähnliche Orte in Deutschland und trafen uns mit den Organisatoren öffentlicher Bücherschränke in Berlin.

Den Bücherschrank haben wir Daugavpils im Rahmen der Wohltätigkeitsaktion geschenkt.

Was war das Ziel vom „Erfolg“ bei der Schaffung des „Öffentlichen Bücherschranks“?

Ziel des Projekts war es, das Lesen zu popularisieren, die Lust am Lesen und die Buchkultur zu fördern und Büchern ein zweites Leben zu geben. Wir haben auch im 21. Jahrhundert nach neuen Wegen gesucht, um zum Lesen zu animieren, und mit unserem “Öffentlichen Bücherschrank“ scheinen wir einen gefunden zu haben.

Seit wann existiert und ist der Bücherschrank in Betrieb?

Der erste öffentliche Bücherschrank in Daugavpils wurde am Internationalen Jugendtag am 12. August 2015 eröffnet. Alle Einwohner von Daugavpils wurden eingeladen, sich an der Schaffung des Bücherschranks zu beteiligen, indem sie ihre Bücher spendeten oder teilten. Zuerst befand sich der Bücherschrank in der Saules-Straße 38 neben Vereinsbüro, aber nach dem Umzug des Vereins im Jahr 2016 wechselte auch der Bücherschrank seinen Standort und befindet sich derzeit neben dem Vereinsbüro in der Mihoelsa-Straße 7. Der zweite Bücherschrank wurde 2016 eröffnet und befindet sich im Stadtteil Gajoks neben dem Hotel “ERFOLG”. In den Bucherschränken ist Literatur auf Lettisch, Deutsch, Englisch und Russisch verfügbar. Manchmal kann man Bücher in anderen Sprachen finden.
In letzter Zeit bringen die Menschen nicht nur Bücher, sondern auch Dinge wie Kleidung, Spielzeuge, langlebige Produkte vorbei.

Bitte teilen Sie uns ein ungewöhnliches Ereignis mit, das mit Ihrem Projekt (Bücherschrank) passiert ist.

“Erfolg“ verwandelte eine ehemalige Telefonzelle in einen Bücherschrank. Wir haben lange überlegt, für welchen Schrank wir uns entscheiden sollen? Wünschenswert wäre es, hier auch im Winter Bücher lagern zu können. Dafür haben wir uns für eine Telefonzelle entschieden. Damals gab es noch keine Telefonzellen in der Stadt. Wir wandten uns an “Lattelecom“, aber sie zuckten mit den Schultern – alle Telefonzellen waren schon ausverkauft. Uns wurde empfohlen, Privatpersonen zu kontaktieren. Durch glücklichen Zufall fanden wir eine Anzeige für den Verkauf einer Telefonzelle. Ein Mann kaufte sie, um sie in eine rustikale Duschkabine umzubauen. Zu unserer großen Freude verwirklichte er sein Vorhaben nicht. Wir und Bücher hatten Glück.

Erzählen Sie uns von den Hindernissen, auf die Sie bei der Umsetzung des Projekts gestoßen sind?

Im Februar 2016 schlugen Unbekannte die Scheibe des Bücherschranks ein. Der Angriff von Vandalen beeinträchtigte damals die Arbeit des Bücherschranks nicht, wir haben die zerbrochene Scheibe ersetzt. Nach dem Vorfall haben wir viele Worte des Mitgefühls von den Einwohnern der Stadt erhalten, die uns gewiss erfreut und inspiriert haben. Im Jahr 2022 beobachten wir, dass Menschen mit ihrem Auto fuhren und alles, was es im Schrank gab, in ihr Auto luden. Es gab Zeiten, wenn unsere Bücher auf dem Markt verkauft wurden. Früher konnten wir das kontrollieren, denn unsere Ehrenamtlichen die Bücher des Vereins mit einem Stempel kennzeichneten. Jetzt tun wir es aus Mangel an Kapazitäten nicht mehr. Um weitere Plünderungen zu vermeiden, haben wir Überwachungskameras installiert und versuchen, die Anzahl der von Menschen gespendeten Dinge und Bücher in unserem Schrank zu regulieren.

Beschreiben Sie das Projekt in fünf Worten.

Nützlich, erfolgreich, umweltfreundlich, zugänglich, aussichtsreich.

Welche Marketingtechniken haben Sie für das Projekt eingesetzt?

Als wir den ersten Bücherschrank eröffneten, erhielten alle Buchspender ein besonderes Lesezeichen als Teilnahmebescheinigung an der Aktion. Wir informierten die Öffentlichkeit aktiv über die Eröffnung des Bücherschranks, indem wir Pressemitteilungen versandten und lokalen Portalen, Printmedien und im Fernsehen Interviews gaben, und es wurde auch eine Büchersammelaktion durchgeführt. Im Rahmen der Aktion sammelten wir vor der Eröffnung des Bücherschranks 1500 Bücher. Derzeit erinnern wir regelmäßig an unsere Bücherschränke in sozialen Netzwerken.

Seit dem Bestehen des Bücherschranks wurde unsere Organisation Mitglied der Bookcrossing-Bewegung. Mitglieder von Bookcrossing registrieren sich auf einer bestimmten Webseite. Anschließend registrieren sie ihre Bücher, die sie veröffentlichen möchten, und erstellen somit ihr “Bücherregal”. Bei der Registrierung wird jedem Buch ein eindeutiger Code (BCID) zugewiesen. Mitglieder der Bewegung „veröffentlichen“ das Buch auf der Webseite (d. h. legen fest, wo und wann das Buch eingestellt wird)  und stellen es in den Bücherschrank hinein. Anhand einer eindeutigen Nummer kann der Leser den Weg seines Buches verfolgen: wo es war, wer es gelesen hat.

Beschreiben Sie, was nach Plan gelaufen ist und was nicht.

Es hat alles geklappt.

Gibt es Erfolge, auf die Sie stolz sind?

Es ist eine reine Freude, dass Bücher ein neues Leben bekommen, nicht in den Regalen verstauben, nicht im Müll verschwinden, sondern ihren dankbaren Leser finden. Bücher helfen dem Leser, seinen Horizont zu erweitern und zu neuen Erfolgen in der Selbstverbesserung zu inspirieren.
Während des Bestehens des Bücherschranks haben wir viele Dankesworte gehört, sowohl von denen, die ein für sie nützliches und wichtige Buch finden konnten, als auch von denen, die ihre Bücher loswerden wollten, aber sie nicht wegwerfen wollten. Und das Wissen, dass etwas, das man nicht braucht, trotzdem für jemanden nützlich sein kann, ist viel wert.

Bitte teilen Sie uns die weiteren Ziele des Projekts mit, wenn es natürlich kein Geheimnis ist?

Für die Zukunft erwägen wir Möglichkeiten der Zusammenarbeit, des Erfahrungs- und Materialaustauschs mit anderen Bücherschränken sowohl in Lettland als auch in Deutschland.

Wenn Sie sich auch für die Bewegung der öffentlichen Bücherschränke interessieren, laden wir Sie ein, einen Blick auf diese Karte zu werfen, die den öffentlichen Buchtausch-Stellen in Lettland zusammenfasst:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=179lijRTkrXaUV7MKzoSbUSa0YoL7KpQ&ll=57.43265043103835%2C22.626308363033694&z=6