Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

Es to varu Ventspilī!

24. martā Ventspilī pulcējās projekta “Demokrātisko kompetenču inkubators” dalībnieki, lai kopīgi runātu par vēsturi, demokrātijas nozīmi tās līkločos un katra indivīda lomu un atbildību, īstenot demokrātijas piešķirtās iespējas un pienākumus.

[Deutsche Version siehe unten]

Projekts “Demokrātisko kompetenču inkubators” pulcināja ventspilniekus POP-UP aktivitātē “Izgaršo demokrātiju” ar devīzi “Es to varu!”. Pasākuma atklāšanā piedalījās Latvijas Vācu savienības priekšsēdētāja Ilze Garda un projekta Ventspils koordinatore Māra Kraule.

Lai iedvesmotu dalībniekus un rosinātu viņus uz sarunām, pasākumu kuplināja aktieris Kaspars Pūce un literāte Maija Laukmane no Talsiem. Pasākums notika 24. martā, līdz ar to sarunas aizvijās vēstures ceļos saistībā ar 1949. gada represijām. Maija Laukmane pastāstīja par savu daiļradi, dalījās ar dzejoļiem un iepazīstināja ar “Aleksandra Pelēča lasītavas” darbību. Šīs biedrības dalībnieki ne tikai dod iespēju lasītājiem lasīt tās īpašumā esošās grāmatas, bet arī paši izdod jaunas. Tikko iznākusi Aleksandra Pelēča grāmatiņa “Pelēkā barona memuāri”. Laukmanes kundze vairākkārt savā stāstījumā kavējās pie Aleksandra Pelēča, kurš 23 dzīves gadus bija spiests pavadīt izsūtījumā par “pretvalstisku darbību”.

Aktieris Kaspars Pūce, grāmatas “Pūcesbērna patiesie piedzīvojumu Padomijā” autors, runāja par represijām pret savu ģimeni, par tās prasmi vēlākos gados sadzīvot ar izsūtīto likteni un spēju izvairīties no iestāšanās komunistiskajā partijā.

Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītā pasākuma dalībnieki dalījās domās un darbos par to, ko viņi veic demokrātiskas sabiedrības labā. Stāstīja par darbu ar jauniešiem, rosinot viņus piedalīties vēlēšanās, par senioru klubiņu dibināšanu, par ierosinājumiem domes darbiniekiem, par uzdotiem jautājumiem domes deputātiem, par balsojumiem vietnē “Mana balss” un citām aktivitātēm.

Pilsoniskās līdzdarbības īpaši atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu, kā arī Norvēģijas partneris Fjellugla Kompetanse AS.


Ich kann es!

Im Rahmen des Projekts „Inkubator für demokratische Kompetenzen“ fand die POP-UP-Aktion „Demokratie probieren“ unter dem Motto „Ich kann es!“ in Ventspils statt.

An der Eröffnung der Veranstaltung nahm Ilze Garda, Vorsitzende des Verbandes der Deutschen in Lettland, teil. Um die Teilnehmer zu inspirieren und zum Gespräch anzuregen, luden wir auch den Schauspieler Kaspars Pūce und die Schriftstellerin  Maija Laukmane aus Talsi zur Veranstaltung ein. Die Veranstaltung fand am 24. März statt und unsere Gespräche berührten historische Ereignisse im Zusammenhang mit Repression von 1949. Maija Laukmane sprach über ihre Arbeit, las ihre Gedichte vor und lernte uns den “Lesesaal von Aleksandrs Pelēcis“ kennen. Die Mitglieder dieses Vereins geben den Lesern nicht nur die Möglichkeit, ihre Bücher zu lesen, sondern veröffentlichen auch selbst neue Bücher. Soeben ist das Buch „Erinnerungen des Grauen Barons“ von Aleksandrs Pelēcis erschienen. Auch in ihrer Erzählung kam Frau Laukmane mehrfach zurück zu Aleksandrs Pelēcis, der wegen angeblich staatsfeindlicher Aktivitäten gezwungen war, 23 Jahre seines Lebens im Exil zu verbringen.

Der Schauspieler Kaspars Pūce erzählte von Repression gegen seine Familie und ihrer Fähigkeit, in späteren Jahren mit dem Exil-Schicksal zu leben sowie von ihrer Fähigkeit, den Eintritt in die Kommunistische Partei zu vermeiden. Er zeigte sein Buch “Das wahre Abenteuer vom Eulenküken in der Sowjetunion”.

Im Gegenzug teilten die Veranstaltungsteilnehmer ihre Gedanken und Handlungen darüber mit, was sie zum Wohle einer demokratischen Gesellschaft tun. Er sprach über die Arbeit mit Jugendlichen, ihre Ermutigung zur Teilnahme an Wahlen, über die Gründung von Seniorenklubs, über Vorschläge für Ratsmitarbeiter, über Fragen von Ratsmitgliedern, über die Abstimmung auf der Webseite „Meine Stimme“ und andere Aktivitäten.

Das Projekt „Inkubator für demokratische Kompetenzen“ wird von Island, Liechtenstein und Norwegen durch den EWR und das norwegische Zuschussprogramm „Aktiver Bürgerfonds“ gefördert.

Durchgeführt von dem Verband der Deutschen in Lettland, dem norwegischen Partner „Fjellugla Kompetanse AS“.

Māra Kraule