Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

Ieskandinot mīlestību cauri sveču gaismai

6. decembrī LNKBA namā norisinājās tradicionālais Rīgas Vācu kultūras biedrības ziemas pasākums.

Šogad pasākuma nosaukums atvasināts no Dihtera Ringelnaca (Dichter Joachim Ringelnatz, 1883–1934) dzejas rindas “Ieskandinot mīlestību, cauri sveču gaismai meža smaržas maigumā vijas Ziemassvētki” (Liebeläutend zieht durch Kerzenhelle, mild, wie Wälderduft, die Weihnachtszeit). Pasākuma muzikālo programmu veidoja ansamblis Morgenrot, savukārt saturiskajā daļā daudz jauna uzzinājām no LVS priekšsēdētājas Ilzes Gardas priekšlasījumā “Pieredze labākai nākotnei”.

Akadēmisku papildinājumu sniedza mūsu pasākuma goda viesis, vēsturnieks un baltvāciešu gaitu pētnieks Ingmars Bisenieks un citi. Biedrības jauniešu grupas pārstāvji Daniels un Elīna informēja par iespējām, ko Eiropā paver vācu valodas zināšanas. Paliekošu vietu biedrības pulkā iemantojuši mūsu jaunieši ar īpašām vajadzībām. Ar tiem sadarbība izveidota  ESF projekta “Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem”pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” laikā. Īpašu noslēguma noti sniedza biedrības goda biedri Valdis Atāls ar mūziku un Jānis Arvīds Plaudis ar jaunākajām dzejas rindām.

Cauri sveču gaismai svinēt skaisto ziemas laiku varējām, pateicoties LNKBA (Kultūras ministrijas dotācija) atbalstam.