Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

LVS jaunā mājaslapa!

Beidzot, beidzot, beidzot! Ar lielu prieku ziņojam, ka jaunā LVS mājaslapa ir klāt! Iepazīstiet, izziniet, novērtējiet un atrodiet sevi kādā no rubrikām!

[Deutsche Version siehe unten]

Jau vairākus gadus – reizēm redzamāk, reizēm pavisam klusiņām, tomēr aktīvi – tiek strādāts pie LVS komunikācijas un sabiedriskā tēla modernizācijas. Šādi jau trešo gadu biedriem un visiem interesentiem ir iespēja ar vēstkopas palīdzību uzzināt par jaunumiem LVS un biedrību darbībā. LVS ir aktīvi konti lielākajos sociālajos tīklos – Facebook, Instagram un Youtube, bet tagad ir tapusi arī jauna, skaista un daudzfunkcionāla LVS mājaslapa!

Par jaunās mājaslapas tapšanu stāsta LVS valdes priekšsēdētāja Ilze Garda:

Jau labu laiku mums bija skaidrs, ka LVS ir nepieciešama jauna mājaslapa. Līdzšinējā tika veidot pašos savienības pirmsākumos, un, gan tehnoloģijām, gan digitāliem risinājumiem strauji attīstoties, mūsu mājaslapa gadu gaitā novecoja. Jaunās vietnes izveide bija diezgan ilgs process. Būtiska un ļoti vērtīga tās veidošanas daļa bija iespēja vēlreiz pārdomāt, kas esam, kādas vērtības pārstāvam, kā vēlamies sevi prezentēt un ko gribam vēstīt sabiedrībai. Esmu ļoti apmierināta ar jauno mājaslapu, kas ir vizuāli ļoti skaista un sniedz ieskatu vācu kultūras mazākumtautību biedrībās – tādās, kādas tās šodien tik tiešām arī ir – aktīvas, mūsdienīgas, ar vīziju un mērķi!

Tīmekļa vietnes vācu versija būs pieejama dažu nedēļu laikā, bet pagaidām aicinām jūs apskatīt vietnes latvisko versiju. Rit pēdējie darbi pie sadaļas “Mediatēka”, kurā pavisam drīz interesenti varēs iepazīties ar LVS un biedrību veidotajiem drukātajiem vai video materiāliem. Sadaļā “Projekti” ir pēdējo divu gadu laikā īstenoto zīmīgāko projektu apkopojums, un, protams, kā līdz šim, vietne iepazīstina lasītājus ar LVS mērķiem, darbības virzieniem, biedrībām un plašu notikumu apskatu rubrikā “Ziņas”. Būsim priecīgi saņemt arī jūsu komentārus un pirmos iespaidus!


Willkommen auf der neuen Webseite des VDL

Es ist endlich passiert! Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die neue VDL-Webseite jetzt online ist! Entdecken und bewerten Sie unsere Webseite, erfahren Sie mehr über die neuen Inhalte und finden Sie sich in einer der Rubriken.

Seit einigen Jahren wird mal merklicher, mal ganz unmerklich daran gearbeitet, die Kommunikation und Außendarstellung des VDL zu modernisieren. Schon seit drei Jahren haben Mitglieder und alle Interessierten die Möglichkeit, sich durch Newsletter auf dem Laufenden zu halten und sich über aktuelle Nachrichten aus der Arbeit des VDL und der Vereine zu informieren. Der VDL hat aktive Accounts in den größten sozialen Netzwerken – auf Facebook, Instagram und YouTube. Und jetzt gibt es auch eine neue, schöne und funktionsreiche VDL-Website.

Die VDL-Vorstandsvorsitzende Ilze Garda berichtet über die Erstellung einer neuen Webseite: „Es war schon lange klar, dass der VDL eine neue Webseite braucht. Die vorherige Webseite wurde ganz am Anfang des VDL erstellt. Und wie Sie wissen, haben sich technologische und digitale Lösungen im Laufe der Jahre rasant weiterentwickelt, und unsere Webseite ist auch veraltet. Die Erstellung einer neuen Webseite war ein ziemlich langwieriger Prozess. Ein großer und sehr wertvoller Teil ihrer Erstellung war die Gelegenheit, zu überdenken, wer wir sind, welche Werte wir vertreten, wie wir uns vorstellen und was wir der Gesellschaft sagen wollen. Ich bin sehr zufrieden mit der neuen Webseite, die visuell äußerst schön ist und die Kulturvereine der deutschen Minderheit so präsentiert, wie sie heute wirklich sind – aktiv, modern, mit Vision und Ziel.

Die deutsche Version der Website wird in einigen Wochen verfügbar sein, aber in der Zwischenzeit laden wir Sie ein, einen Blick auf die lettische Version zu werfen. Die Arbeiten an der Rubrik “Mediathek” sind in vollem Gange. In Kürze werden Sie dort gedruckte oder Videomaterialien, die von dem VDL und anderen Vereinen erstellt wurden, kennenlernen. In der Rubrik “Projekte” finden Sie eine große Sammlung der letzten zwei Jahre durchgeführten Projekte mit den wichtigsten Informationen. Und natürlich können sich die Besucher der Webseite nach wie vor mit den Ziele des VDL, Aktivitäten, Vereinen und einem breiten Veranstaltungsüberblick in der Rubrik „Aktuelles“ vertraut machen. Wir freuen uns auch auf Ihre Kommentare und ersten Eindrücke von unserer neuen Webseite!