Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

Projekts “ES fondu uzraugi”

Latvijas Vācu savienība – ES fondu sardzē!

Viens no būtiskiem LVS darbības virzieniem ir pilsoniskas un atbildīgas sabiedrības veidošana demokrātiskā Latvijā. Tas nozīmē ne tikai izglītot citus, bet arī pašiem attīstīt savu kapacitāti un kompetenci valsts un ES vērtību aizsardzībai.

Kopš 2023. gada LVS valdes locekle ir Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas 4. politiskā mērķa “Sociālāka Eiropa” apakškomitejas sastāvā. Šajā statusā LVS ir kļuvusi par partneri Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS vadītā projektā “ES fondu uzraugi”, kurā savienību pārstāv tās priekšsēdētāja I. Garda, komunikācijas eksperts M. Pričins un ekonomiste I. Grīnberga. Organizācijas kontaktpersona ir I. Garda ([email protected]).

Turpmāk regulāri informēsim savus sekotājus par projekta gaitu, rezultātiem un citu saistošu informāciju, kas būtiska, domājams, ikvienam, proti, kā Latvija apgūst ES fondu līdzekļus un kāds ieguvums no tiem ir katram Latvijas iedzīvotājam. 

Vairāk par projektu

Nosaukums: ES fondu uzraugi
Norises laiks: 01.07.2023.–30.06.2025.
Izmaksas:  339 248 eiro
Finansētājs: Eiropas Savienība (NextGenerationEU)

Projekta mērķis ir nodrošināt sabiedrības interešu uzraudzību un ievērošanu attiecībā uz Eiropas Savienības fondu izlietojumu, stiprinot to Latvijas nevalstisko organizāciju spējas, kas ir iesaistījušās šo fondu uzraudzības komitejās. Uzraudzības komitejas ir Latvijā lielākie un nozīmīgākie forumi, kuros tiek izskatīti būtiskākie jautājumi un pieņemti lēmumi, kas saistīti ar ES fondu ieviešanu, uzraudzību, vadības sistēmu un stratēģiju, tādēļ kvalitatīva un jēgpilna NVO pārstāvība šajās komitejās ir īpaši svarīga.

Projektā iesaistītās organizācijas: biedrība “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” (vadošais partneris), biedrība “Latvijas Lauku forums”, biedrība “Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai Attīstība”, biedrība “Latvijas Kvalitātes biedrība”, biedrība “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija”, biedrība “Latvijas Neredzīgo biedrība” un biedrība “Latvijas Vācu savienība”.

Projekts sniegs šīm organizācijām iespēju pilnvērtīgi uzraudzīt ES fondu izlietojumu divu gadu gaitā, pilnveidot savu kapacitāti ar apmācību un ārēju ekspertu palīdzību, informēt sabiedrību par ES fondu izlietošanu. Tāpat arī projekts paredz piedāvāt valsts pārvaldei un Eiropas Komisijai sistēmiskus risinājumus tam, lai stiprinātu NVO nozīmi ES fondu pārraudzībā. Projektā tiks iesaistīti arī citi partneri, un tā ietvaros izstrādātie materiāli būs noderīgi tām organizācijām, kas darbojas ES fondu uzraudzības komitejās vai plāno tajās iesaistīties.

Šajā projektā iesaistītās organizācijas piedalās šādu ES fondu uzraudzības komitejās:
1) Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda uzraudzības komiteja (Providus);
2) Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai uzraudzības komiteja (Providus);
3) ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda uzraudzības komiteja (“Latvijas Lauku forums”, “Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai”);
4) ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas 1. politikas mērķa “Viedāka Eiropa” apakškomiteja (“Latvijas Lauku forums”, “Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai”, “Latvijas Kvalitātes biedrība”);
5) ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas 2. politikas mērķa “Zaļāka Eiropa” apakškomiteja (“Latvijas Lauku forums”, “Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai”);
6) ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas 3. politiskā mērķa “Savienotāka Eiropa” apakškomiteja (“Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai”);
7) ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas 4.politiskā mērķa “Sociālāka Eiropa” apakškomiteja (Latvijas Vācu savienība, Latvijas Neredzīgo biedrība, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija);
8) ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas 5. politiskā mērķa “Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa” apakškomiteja (“Latvijas Lauku forums”);
9) ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas 6. politiskā mērķa “Taisnīgas pārkārtošanās fonda investīcijas” apakškomiteja (“Latvijas Lauku forums”);
10) rīcības programmas Eiropas Jūrlietu, akvakultūras un zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2021.-2027.gadam Uzraudzības komiteja (“Latvijas Lauku forums”);
11) Kopējās Lauksaimniecības politikas 2021.-2027. gadam uzraudzības komiteja (“Latvijas Lauku forums”).

Vadošās organizācijas kontaktpersona saziņai par šo projektu ir Iveta Kažoka ([email protected]).