Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

“Tik dažādi zem viena jumta”

Dobeles Vācu kultūras biedrības ēkai — jauns jumts, pašai biedrībai — liels spars un iedvesma pavasara cēlienam!

Dobeles Vācu kultūras biedrība ir sekmīgi īstenojusi Lauku atbalsta dienesta projektu “Tik dažādi zem viena jumta” ar Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējumu. Projekta kopējās izmaksas bija 9977,74 EUR, t. sk .pašvaldības līdzfinansējums — 997,77 EUR. Projekta gaitā veikta Dobeles Vācu kultūras biedrības ēkas jumta daļēja maiņa 241 m2 platībā. Tas nenoliedzami sekmēs drošu un efektīvu biedrības turpmāko darbību, nodrošinot kvalitatīvu vidi jaunu ideju īstenošanai un iedzīvotāju iesaistei dažādās aktivitātēs.

Tik tiešām esam tik dažādi ne tikai vecuma un tautības ziņā! Tagad, kad jaunais jumts ir gatavs, varam atkal sanākt kopā uz daudzveidīgām aktivitātēm. Ar Zemgales NVO projekta atbalstu esam iegādājušies jaunu virtuves iekārtu un plīti, un jau ir ieplānotas radošās darbnīcas dažādu tautu nacionālo ēdienu gatavošanā. Aicināsim ciemos draugus no citām biedrībām, apgūsim jaunas receptes savām virtuvēm un demokrātisko kompetenču inkubatora ietvaros rīkosim POP-UP pasākumus ar vieslektoriem.

28. martā zem jaunā jumta noritēja pirmais pasākums. Biedrībā uz “Demokrātisko kompetenču inkubatora” projekta pasākumu POP-UP “Mēs Dobelei”, ko organizēja Latvijas Vācu savienība, kuplā skaitā pulcējās biedrības biedri un viesi no Annenieku attīstības biedrības un Dobeles pensionāru biedrības. Pasākumā piedalījās Dobeles novada pašvaldības domes deputāts Edgars Gaigalis no Nacionālās apvienības. Kopā diskutējām “par un ap” politiku un vēlāk baudījām Intas Balčunas un Ainas Liepas dzejas lasījumus.

Gaidīsim ciemiņus arī uz citiem pasākumiem! Vairāk par Dobeles Vācu kultūras biedrību lasiet mūsu Facebook lapā https://www.facebook.com/deutscheshausDobele.

Sagatavoja: Guna Vitte, Dobeles Vācu kultūras biedrības prezidente