Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

Ventspils Vācu kultūras biedrības ansamblim “Windau” – 15!

Pases vecums – tā par Ventspils Vācu kultūras biedrības ansambļa “Windau” jubileju saka Māra Kraule un atskatās uz kopā pavadītajiem gadiem, kā arī svētku ekskursiju Liepājā.

[Deutsche Version siehe unten]

Ansambļa Windau pirmsākumi meklējami 2006. gadā, kad Ventspils Vācu kultūras biedrības dalībnieces apguva dziesmas Intas Freibergas vadībā, bet aktīvu darbību ansamblis uzsāka 2008. gada 6. februārī, kad ansambļa vadību sabiedriskā kārtā uzņēmās Ilga Buntika. Šo dienu pamatoti uzskata par ansambļa Windau īsto dzimšanas dienu, jo ar to sākās regulāri mēģinājumi, uzstāšanās plašākai publikai, ansambli pamanīja pilsētā un tā vadītāja darbu sāka finansēt Ventspils Kultūras centrs. No 2011. gada februāra ansambli Windau vada Antra Ziemele, savukārt konsultācijas dziesmu tekstu apguvē vācu valodā sniedz Māra Kraule.

Ansamblis Windau piedalās pasākumos Ventspilī, Ventspils novadā, citviet Latvijā, ir pabūts arī ārpus valsts robežām. Windau piedalījās Baltijas Vācu kultūras biedrību Dziesmu svētkos Lietuvā, Igaunijā un Latvijā, savukārt šogad jau desmito reizi, pateicoties ansambļa iniciatīvai, notiks koncerts Uns verbindet das deutsche Lied (“Mūs vieno vācu dziesma”). Ansambļa dalībnieču darbības galvenais mērķis ir apgūt skaistās vācu melodijas un rast patīkamas emocijas, darbojoties kolektīvā, – vienkārši pabūt kopā, dziedāt, just pārējo dalībnieku sirds siltumu un nesavtīgi dāvāt šo prieku saviem klausītājiem!

Ir aizritējuši 15 darbības gadi. Ansambļa repertuārs ir daudzpusīgs un plašs. No ansambļa pirmsākumiem kolektīva dalībnieces ir Ella, Rita un Māra. Kolektīvam sasniegts vecums, kad var jau saņemt pasi, un šādu jubileju dalībnieces nolēma neatstāt bez ievērības. Jubilejas pasākums bija nevis tradicionāls koncerts, bet gan iespēja dalībniecēm paplašināt redzesloku. Kopā viņas devās braucienā uz Liepāju un profesionālas gides vadībā iepazina liepājnieku lepnumu – koncertzāli “Lielais Dzintars”. Liepājas Latviešu biedrības namā apskatīja fotomākslinieces Irinas Tīres un viņas jaunākā mazdēla Dāvida Vidvuda Fomina izstādi “Kontrasti”. Interesants dienas noslēgums bija Liepājas 17.–19. gs. interjera muzeja – Hoijeres kundzes viesu nama – apmeklējums. Dāmas pamēģināja iejusties divās interesantās pasaulēs, iepazina Margarētas Ģertrūdes Hoijeres viesu nama ikdienu, pieminot spilgtāko notikumu – Krievijas cara Pētera I viesošanos Liepājā un šajā viesnīcā 1697. gadā. Savukārt ēkas otrajā stāvā dziedātājas pabija iespējamajā notāra Kristofa Vilhelma Stendera telpās, kas vēsta par turīga liepājnieka mitekli 19. gadsimtā. Kopā ar ansambļa dalībniecēm Hoijeres namā paviesojās arī Vācu biedrības Liepājā dalībnieki Irina, Malda un Verners.

Jubileja aizvadīta, un darbs jāturpina, jo jau šajā gadā paredzami daudzi nozīmīgi pasākumi, tostarp dalība XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos Rīgā!

Sagatavoja: Māra Kraule


Das Ensemble „Windau“ des deutschen Kulturvereins Ventspils ist bereits 15 Jahre alt.

“Volljährigkeit“  – so spricht Māra Kraule über das Jubiläum des Ensembles „Windau“ des deutschen Kulturvereins Ventspils und erinnert sich an die gemeinsam verbrachten Jahre sowie an einen festlichen Ausflug in Liepāja.

Die Anfänge des Ensembles Windau lassen sich bis ins Jahr 2006 zurückverfolgen, als die Mitglieder des deutschen Kulturvereins Ventspils unter der Leitung von Inta Freiberga Lieder lernten. Aber die aktive Tätigkeit des Ensembles startete am 6. Februar 2008, als Ilga Buntika die Leitung des Ensembles öffentlich übernahm. Wir betrachten diesen Tag zu Recht als den richtigen Geburtstag des Ensembles “Windau”, denn dann begannen regelmäßige Proben, Auftritte für ein breiteres Publikum, wir wurden auch in der Stadt wahrgenommen und die Arbeit der Ensembleleiterleiterin begann, vom Kulturzentrum Ventspils finanziert zu werden.

Seit Februar 2011 wird das Ensemble “Windau” von Antra Ziemele geleitet und Māra Kraule berät beim Lernen von deutschen Liedtexten. Das Ensemble “Windau” nimmt an Veranstaltungen in Ventspils, der Region Ventspils und anderen Orten in Lettland teil und war auch im Ausland. „Windau“ nahm am Liederfest der deutschbaltischen Kulturvereine in Litauen, Estland und Lettland teil. In diesem Jahr findet bereits zum zehnten Mal das Konzert „Uns verbindet das deutsche Lied“ auf Initiative des Ensembles “Windau” statt.

Das Hauptziel der Ensemblemitglieder ist es, schöne deutsche Melodien zu lernen und angenehme Emotionen zu finden, sich in dieses Kollektiv einzubringen, einfach zusammen zu sein, zu singen, die Herzenswärme anderer Mitglieder zu spüren und diese Freude selbstlos an ihre Zuhörer weiterzugeben.

15 Jahre Tätigkeit sind vergangen, das Repertoire des Ensembles ist vielseitig und breit gefächert. Ella, Rita und Māra sind Mitglieder des Ensembles seit seiner Gründung. Das Kollektiv hat das Alter erreicht, in dem man schon einen Pass bekommen kann, und wir haben beschlossen, ein solches Jubiläum nicht unerwähnt zu lassen. Unsere Jubiläumsveranstaltung war kein traditionelles Konzert, sondern eine Gelegenheit für die Teilnehmer, ihren Horizont zu erweitern. Gemeinsam machten wir einen Ausflug nach Liepāja. Unter der Leitung eines professionellen Reiseführers lernten wir den Stolz der Einwohner von Liepāja – die Konzerthalle “Lielais Dzintars” (“Großer Bernstein”) kennen. Wir besuchten die Ausstellung “Kontraste“ der Fotokünstlerin Irina Tīre und ihres jüngsten Enkels Dāvids Vidvuds Fomins im Haus der lettischen Gesellschaft Liepāja. Ein interessanter Abschluss unseres Tages war die Besichtigung des Gästehauses von Frau Hoijere mit den Innenräumen des Libauer Museums aus dem 17. bis 19. Jahrhundert. Wir versuchten, in zwei interessante Welten einzutauchen, lernten den Alltag des Gästehauses von Margarēta Ģertrūde Hoijere kennen und erinnerten uns an das hellste Ereignis – den Besuch des russischen Zaren Peter I. in Liepāja und im Hotel von Frau Hoijere im Jahr 1697.

Im zweiten Stock des Gebäudes besichtigten wir die mögliche Welt des Notars Kristofs Vilhelms Stenders, die von der Unterkunft eines wohlhabenden Bürgers von Liepāja im 19. Jahrhundert erzählt. Auch die Mitglieder des deutschen Vereins Liepāja, Irina, Malda und Verners, besuchten mit uns das Hoijere-Haus.

Das Jubiläum ist schon vorbei, die Arbeit muss fortgesetzt werden, denn bereits in diesem Jahr werden viele wichtige Ereignisse erwartet, inklusive Teilnahme am XXVII. Allgemeinen Lettischen Lieder- und XVII. Tanzfestival in Riga.

Māra Kraule