Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

Jūnija notikumu apskats ar Guntru Ruško

Piedāvājam iepazīties ar Guntras Ruško veidoto vācu mazākumtautības notikumu apskatu jūnijā, ko iespējams noklausīties Latvijas Radio 4 arhīvā.

[Deutsche Version siehe unten]

Jūnija raidījums sākas ar priecīgo ziņu – Aina Edīte Balaško, ilggadēja Latvijas vācu mazākumtautības Rīgas biedrības vadītāja un LVS padomniece, saņēmusi Sieviešu sadarbības tīkla Sievietes līderes Atzinības rakstu. Sirsnīgi sveicam Ainu! Esam sagatavojuši arī plašāku rakstu par Ainu Edīti Balaško, kuru varat lasīt šeit.

Turpinājumā Rīgas Vācu kultūras biedrības ansambļa “Morgenrot” vadītāja Līga Miķelsone stāsta par ansambļa viesošanos Tallinas pilsētas svētkos. Ansamblim bija iespēja uzstāties ar stundu garu koncertu, kā arī izbaudīt Tallinu svētku laikā. Pēc koncerta “Morgerot” viesojās Tallinas nacionālo kultūras biedrību asociācijā. Tikšanās izvērtās ļoti pozitīva un draudzīga. Kopumā brauciens uz Tallinu izdevies ļoti veiksmīgs un tā dalībniekiem Tallina vēl ilgi paliks prātā kā pilsēta, kas prot svinēt.

Tāpat raidījumā var dzirdēt interviju ar LVS valdes priekšsēdētāju Ilzi Gardu par Baltijas valstu vācu mazākumtautību biedrību projektu plānošanas un attīstīšanas semināru Klaipēdā, kā arī par Latvijas vācu mazākumtautību vadītāju tikšanos Dobelē. Par abiem pasākumiem esam jau rakstījuši, bet aicinām noklausīties arī Ilzes Gardas interviju.

Raidījumā dzirdēsiet interviju arī ar Ventspils Vācu kultūras biedrības vadītāju Māru Krauli, kas stāsta gan par nākotnes iecerēm, gan neseniem notikumiem – dalību Dundagas konferencē, par kuru rakstījām maijā, un neseno ansambļa “Windauuzstāšanos Pāvilostas pansionātā.

Arī Dobeles Vācu kultūras biedrības vadītājs Valters Kalvis Vitte stāstīs par Dobeles biedrības aktivitātēm jūnijā. 3. jūnijā Dobelē notika pilsētas svētki, kurā piedalījās pati biedrība un viesojās arī Vācijas sadraudzības pilsētas Šmelnes pārstāvji, kas tikās ar vācu biedrību un izteica uzaicinājumu Dobeles biedrības pārstāvjiem viesoties Šmelnē.

Un noslēgumā – par sarunu festivālu “Lampa”, kurā pēc Vācijas vēstnieka Latvijā aicinājuma diskusijā “Diplomātija un ārpolitika krīzes laikā” piedalījās Vācijas valsts ministre Eiropas un klimata jautājumos Anna Līrmane. Diskusijas ierakstu iespējams skatīties šeit.

Sirsnīgi aicinām noklausīties visu raidījumu, kuru atradīsiet Radio 4 arhīvā, 19. jūnijā plkst. 20.15.


Juni-Ereignisse im Überblick mit Guntra Ruško

Wir laden Sie ein, sich mit dem von Guntra Ruško vorbereiteten Überblick über die Ereignisse der deutschen Minderheit im Juni vertraut zu machen, der im Archiv des Lettischen Radio 4 vorhanden ist.

Die Juni-Sendung beginnt mit der erfreulichen Nachricht, dass Aina Edīte Balaško, langjährige Leiterin des Vereins der deutschen Minderheit Riga und VDL-Beraterin, die Ehrenurkunde für „Female Leader” vom „Netzwerk für Frauenkooperationen“ erhalten hat. Wir gratulieren Aina ganz herzlich! Wir haben auch einen ausführlicheren Artikel über Aina Edīte Balaško vorbereitet, den Sie auf unserer Webseite lesen können.

Die Leiterin des Gesangsensembles „Morgenrot“ des Deutschen Kulturvereins Riga, Līga Miķelsone, erzählt über den Besuch des Ensembles beim Stadtfest in Tallinn. Das Gesangsensembles „Morgenrot“ hatte die Gelegenheit, ein einstündiges Konzert zu geben und Tallinn während der Feiertage zu genießen. Nach dem Konzert besuchte das „Morgenrot“ den Verband der nationalen Kulturgesellschaften in Tallinn. Das Treffen verlief sehr positiv und freundlich. Im Großen und Ganzen war die Reise nach Tallinn sehr erfolgreich. Den Teilnehmern wird Tallinn noch lange als eine Stadt in Erinnerung bleiben, die weiß, wie man Feiertage feiert.

Sie hören auch ein Interview mit Ilze Garda, Vorstandsvorsitzender des VDL, über das in Klaipeda stattgefundene Seminar zur Planung und Entwicklung von Projekten der deutschbaltischen Minderheitenvereine sowie über das Planungstreffen der deutsch-lettischen Minderheiten in Dobele. Über beide Ereignisse haben wir schon geschrieben, laden Sie jedoch ein, sich das Interview mit Ilze Garda anzuhören.

In der Sendung berichtet auch Māra Kraule, Leiterin des Deutschen Kulturvereins Ventspils, über Zukunftspläne und aktuelle Ereignisse im Deutschen Kulturverein Ventspils – die Teilnahme an der Konferenz in Dundaga, über die wir im Mai geschrieben haben, sowie einen kürzlichen Auftritt des Gesangsensembles „Windau“ im Pflegeheim Pāvilosta.

Außerdem spricht Valters Kalvis Vitte, Vorsitzender des Deutschen Kulturvereins Dobele, über die Aktivitäten des Vereins Dobele im Juni. Am 3. Juni fand in Dobele ein Stadtfest statt, an dessen Festumzug der Deutsche Kulturverein Dobele teilnahm. Das Stadtfest Dobele wurde auch von Vertretern der deutschen Partnerstadt Schmölln besucht, die sich mit dem Deutschen Verein trafen und die Vertreter des Vereins Dobele zu einem Besuch in Schmölln einluden.

Das Radioprogramm endet mit dem Diskussionsfestival „Lampa“, wo die deutsche Staatsministerin für Europa und Klima Anna Līrmane auf Einladung des deutschen Botschafters in Lettland an der Diskussion „Diplomatie und Außenpolitik in Krisenzeiten“ teilnahm. Die Diskussion kann hier angesehen werden.

Die ganze Sendung zum Anhören finden Sie im Archiv des „Lettischen Radio 4“ vom 19. Juni um 20:15 Uhr.